Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Med aktionsforskning mot ett läromedel i huslig ekonomi 

      Källman, Kati Johanna (2024)
      De läroböcker i huslig ekonomi som utgivits i Svenskfinland sedan grundskolereformen är få. Vid utgivningen kan de, så som andra läroböcker, redan vara föråldrade och inte anpassade till läroplanen. I den här ...