Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Perfektionistiska elevprofiler kopplat till skolprestationer 

      Victorzon, Gabriella (2021)
      Det finns positiva och negativa sidor av perfektionism. Positiv perfektionism innebär i stora drag en stark inre motivation och vilja att göra sitt bästa. Negativ perfektionism är förknippad med depressiva symtom och en ...