Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Gymnasieelevers sömnvanor och skärmtid 

      Rotkirch, Inci (Åbo Akademi, 2020)
      Syftet med denna avhandling är att kartlägga gymnasieelevers sömnvanor och skärmtid. Utöver detta vill jag ta reda på om det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan den tid som eleverna går och lägger sig ...