Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Kollektivt lärande i sociala rörelser 

      Post, Camilla (Åbo Akademi, 2018)
      Avhandlingens syfte är att undersöka hur medlemmar i olika sociala rörelser uppfattar kollek- tivt lärande och hur detta lärande skapas i den sociala rörelse de är medlem av. Forskning kring kollektivt lärande i ...