Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Lärares förväntningar på och erfarenheter av programmet Lexplore 

      Slotte, Erika; Ojala, Olivia (2023)
      I läroplanen framkommer det att digitala verktyg ska användas för att stödja elevers inlärning. Digitala verktyg har fått en allt större betydelse i skolans vardag. Syftet med avhandlingen är att undersöka lärares förväntningar ...