Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Hållbart pedagogiskt ledarskap – ett pussel 

      Nyholm, Charlotta (2022)
      Denna magisteravhandling fördjupar sig i det hållbara pedagogiska ledarskapet ur daghemsföreståndens synvinkel och hur det tar sig i uttryck i verksamhetskulturens kontext på daghem. Enligt styrdokumentet Grunderna för ...