Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Särbegåvade barn och skola - i föräldraperspektiv 

      Nordlund, Jenna (2023)
      Det övergripande syftet med denna avhandling är att lyfta fram begreppet särbegåvning inom ramen för grundläggande utbildning, ur ett föräldraperspektiv. Utgående från syftet har tre forskningsfrågor utformats: 1. Hur ...