Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Implementering av digital lärstig : En kvalitativ studie 

      Jansson, Tony (2023)
      Digitaliseringen av skolan har pågått under flera årtionden. Skolan styrdokument säger alla med samma tydlighet att digitaliseringen bör ske i alla årskurser och i alla ämnen. Syftet med avhandlingen är att försöka ta ...