Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Skoltrötthet och skolengagemang bland elever i årskurs 7–9 

      Invenius, Emma (2023)
      Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan skoltrötthet och skolengagemang och att dessa fenomen har ett samband med elevens välbefinnande, studieframgång och skolfrånvaro. Lärarna och undervisningen har en ...