Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Finlandssvenska speciallärares olika samarbetsformer 

      Grönholm, Heidi (Åbo Akademi, 2019)
      I avhandlingen har det undersökts hur ofta och vilken form av kompanjonundervisning och handledning finlandssvenska speciallärare använder. Samarbete utöver kompanjonundervisning och handledning undersöks också.Studien ...