Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Lärarperspektiv på utomhuspedagogik i finlandssvenska skolor 

      Fors, Edny Theresa (Åbo Akademi, 2016)
      Utomhuspedagogik är ett ämnesövergripande arbetssätt där elevens aktivitet står i fokus och inlärningen sker genom flera sinnen i samspel mellan upplevelser och reflektion. Undervisningen sker såväl i naturlandskap som i ...