Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Handledning i slöjdundervisning med kompetensutveckling som mål 

      Eklund, Roland (Åbo Akademi, 2016)
      Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur handledning i slöjdundervisningen kunde bidra till utveckling av kompetenser. Studien fokuserar på de mål för mångsidig kompetens som ställs i grunderna för läroplanen ...