Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Högstadieelevers sömn- och kostvanor över tid 

      Backlund, Emma; Åkerlund, Hanna (2021)
      Syftet med vår avhandling är att undersöka högstadieelevers sömn-och kostvanor. Materialet har blivit insamlat under en period på tre år och samma elever har undersökts under alla tre tillfällen ...