Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 516 Kasvatustieteet

    • Matematiska utmaningar i slöjdundervisningen i åk 3-6 

      Österholm, Johanna (2024)
      Det finns en massa forskning om matematik och slöjd som enskilda ämnen, men väldigt lite om båda ämnena tillsammans. Härifrån kan man dra slutsatsen om att matematik och slöjd sällan integreras i skolan. Genom studien ...