Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 515 Psykologia

    • Tidigare klienters upplevelser om ätstörningsvården i Finland 

      Dahl, Ida (2024)
      Syfte: Avhandlingens syfte är att undersöka hur tidigare klienter som vårdats för ätstörning upplevt ätstörningsvården i Finland. Därutöver identifieras olika behandlingsmetoder som klienterna erfarit samt styrkor och ...