Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 515 Psykologia

    • Skillnader i attityder kring otrohet - en enkätstudie online 

      Enlund, Marion (2022)
      Syfte: Studiens syfte var att kartlägga och jämföra attityder till otrohet. Studien granskade eventuella skillnader i attityder hos män och kvinnor i Svenskfinland. Syftet var även att undersöka eventuella skillnader i ...