Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 513 Oikeustiede

    • CISG artikel 7 - tolkning och utfyllnad av konventionen 

      Gustafsson, Sofie (2022)
      Den internationella köplagen, CISG, har fått status som ett välfungerande harmoniseringsinstrument i internationell handel. För att hålla tolkningen av konventionen internationell och enhetlig har CISG en artikel som handlar ...