Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 513 Oikeustiede

    • Problematiken kring den favoriserande gåvan 

      Berglund, Amanda (Åbo Akademi, 2019)
      I Finland råder ett starkt laglottsskydd, enligt vilket en arvlåtare är skyldig att likabehandla sina bröstarvingar. För att ytterligare förstärka laglotten har bestämmelsen om den favoriserande gåvan intagits i rättssystemet. ...