Selaus tekijän mukaan kokoelmassa 6160 Muut humanistiset tieteet

    • Towards a Model for Managing Value Diversity in the Work Environment 

      Långstedt, Johnny (Åbo Akademi University, 21.05.2021)
      Värderingsmångfald beskriver den variation av prioriteter som förekommer mellan medlemmar inom en grupp. Värderingmångfald kan bestå av olika kombinationer av värderingar och därför är det viktigt att förstå vilken ...