Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 316 Hoitotiede

    • Serva ad ministrare : tjänandets ethos i vårdledarskap 

      Honkavuo, Leena (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.03.2014)
      Avhandlingen syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv beskriva och upptäcka tjänandets meningsinnehåll samt fördjupa förståelsekunskap om tjänandets ethos i förhållande till vårdledarskap med en inriktning på ...