Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 316 Hoitotiede

    • Hälsans tomrum : En hermeneutisk studie om försakelsens betydelse för hälsan 

      Koskinen, Monika (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 17.06.2021)
      Avhandlingen har som syfte att öppna upp förståelsen för försakelsens betydelse för människans hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Bakgrunden till studien utgörs av erfarenheten att många människor idag upplever ...