Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa 316 Hoitotiede

    • Tid och det tidlösa i tiden : en frambrytande vårdvetenskaplig teorigestaltning 

      Nurminen, Monica (Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press, 07.11.2009)
      Denna vårdvetenskapliga grundforskning syftar till att ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och genom en hermeneutisk ansats fördjupa förståelsen för tiden och hur den gestaltas i vårdandets värld ur patientens synvinkel. ...