Teollisuustilasto

 

Sisältää teollisuustilastojulkaisuja, joissa on toimialoittaisia tietoja toimipaikkojen lukumääristä lääneittäin ja kunnittain, toimihenkilöiden ja työntekijöiden määristä, maksetuista palkoista, teollisuustuotannon ja tuotteiden määristä ja arvoista, käytetyistä raaka-aineista sekä tehtaissa käytössä olleista voimakoneista.

Teollisuustilastosarjan vanhin julkaisu on Vuoriviljelys, Geologinen tutkimus ja malmien etsintä, Rahapaja ja Kontrollilaitos, Konepajat ja valimot y.m. vuodelta 1884. Varhaisempia tietoja teollisesta toiminnasta on julkaistu tilastollisessa selosteessa Manufaktur-Direktionens i Finland till Hans Kejserliga Majestät afgifna underdåniga årsberättelse för åren 1858, 1859 och 1860.Uusimmat viitteet

Näytä lisää