Oppikoulut

 

Sisältää alkeisopistoihin ja oppikouluihin liittyviä tilastojulkaisuja. Julkaisuissa on tilastoja oppilaiden ja opettajien määristä opetuskielen mukaan sekä valtion että yksityisissä oppikouluissa. Vanhimmissa julkaisuissa on tietoja myös oppilaiden käytöksen ja edistymisen arvosanoista, opetuskustannuksista ja oppilaiden sosiaalisesta taustasta. Vanhin julkaisu on Koulutoimen Ylihallituksen julkaisema Tilastollinen osoitus Suomen alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuvuosina 1870−1875.

Keisarillista Senaattia varten on julkaistu oppikouluista kolmi- tai viisivuotiskertomuksia, joista ensimmäinen on Underdånig berättelse öfver elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet under läseåren 1870−1875. Ensimmäinen suomenkielinen on Alamainen kertomus Suomenmaan alkeis-oppilaitosten tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1884−1887. Nämä kertomukset sisältävät yksityiskohtaisia kuvauksia mm. lukusuunnitelmista, tuntijaosta, kustannuksista ja opettajista.Uusimmat viitteet

Näytä lisää