Julkaisuluettelot, bibliografiat

 

Julkaisuluettelot ja bibliografiat sisältävät tietoja tilastojulkaisuista. Tilastojulkaisuihin luetaan Suomen virallisen tilaston (SVT) -sarjassa ilmestyneet julkaisut, näitä täydentävät Tilastokeskuksen julkaisemat Suomen tilastolliset vuosikirjat ja Tilastokatsauksia-kuukausijulkaisut sekä Tutkimuksia-, Käsikirjoja- ja Tilastollisia tiedonantoja -sarjoissa ilmestyneet julkaisut.

Suomenmaan virallinen tilasto -sarja (myöhemmin Suomen virallinen tilasto) sisälsi aluksi vain vuonna 1865 perustetun tilastoviraston (myöhemmin Tilastokeskuksen) laatimia tilastoja. Vuodesta 1885 lähtien samassa sarjassa on julkaistu myös muiden SVT-tuottajien tilastoja.

Ensimmäinen julkaisuluettelo kattaa julkaisut vuodesta 1856 alkaen (Tilastojulkaisut 1856–1979) ja viimeinen vuodet 2000 ja 2001 (Tilastojulkaisut 2000/2001). Tiedot Tilastokeskuksen julkaisuista löytyvät myös Tilastokeskus-Finna-hakupalvelusta.


Uusimmat viitteet