Muuttoliike

 

Sisältää muuttoliikkeeseen, maassamuuttoon ja siirtolaisuuteen liittyviä tilastojulkaisuja. Varhaisimmat tiedot ovat vuodelta 1883, tarkempi tilastointi aloitettiin vuonna 1900. Siirtolaisuus vuosina 1900−1902 -julkaisu sisältää tilastotietoja henkilöistä, jotka ovat ottaneet passin ulkomailla, lähinnä Yhdysvalloissa ja Kanadassa, työskentelyä varten. Tietoja on siirtolaisten määrästä, sukupuolesta, iästä, siviilisäädystä, ammatista ja kotikunnasta sekä kotiin jääneiden perheenjäsenten määrästä.

Viimeinen erillinen siirtolaisuustilasto julkaistiin vuonna 1948, jonka jälkeen siirtolaisuustilaston taulukoita on julkaistu Suomen tilastollisissa vuosikirjoissa ja vuodesta 1980 lähtien Väestö-sarjan julkaisujen ensimmäisessä osassa (ks. Väestörakenne ja väestönmuutokset 1980, osa I : Koko maa ja läänit). Lisäksi vuodesta 1970 lähtien on julkaistu tietoja pohjoismaisesta muuttoliikkeestä väestönmuutosten yhteydessä ja Tilastotiedotus VÄ -sarjassa (ks. Suomesta Ruotsiin muuttaneet tammi-kesäkuussa v. 1970 : alueellisia ja väestörakenteellisia tietoja).Uusimmat viitteet

Näytä lisää