Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Julkaisut

  • Russian Concept of War, Management and Use of Military Power : Conceptual Change 

   Forsström, Pentti; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 19 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   This publication consists primarily of articles presented in the annual Russia Seminar 2022 organised by the Department of warfare of the Finnish National Defence University (FNDU) and titled as “Russian Concept of War, ...
  • Näin tutkin taktiikkaa : tutkimusprosessi operaatiotaidon ja taktiikan näkökulmasta 

   Tähtinen, Janne; Huupponen, Ville; Siirtola, Marko; Mäkitalo, Janne; Palokangas, Marko; Paronen, Antti; Keinonen, Maria; Palm, Miro
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 20 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Näin tutkin taktiikkaa on ensimmäinen operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalan tutkimuksen oppikirja, joka on sidottu opetuksessa käytettävään tutkimusprosessiin. Oppikirja toimii sen ansiosta ”avaimena oppimiseen”, ...
  • Yleinen opintojen opas : sotatieteelliset perus- ja jatkotutkinnot 

   Vuoksenranta, Satu-Tuulia; Jalonen, Sanni; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
  • Kiinan ydinasestrategia : minimipelote muutoksessa 

   Toivanen, Milla
   Julkaisusarja 3: Työpapereita : 27 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Kiina alkoi kehittämään ydinasettaan 1950-luvulla ja teki ensimmäisen ydinkokeen 1964. Siitä lähtien Kiinan ydinasestrategia on nojannut puolustuksellisiin tarkoitusperiin ja vähimmäispelotteeseen. Kiina toteuttaa vieläkin ...
  • Defensor Patriae 2022 

   Liukko, Tuomas; Maanpuolustuskorkeakoulu (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
  • Euroopan unionin strateginen autonomia: optio vai optinen harha? Eurooppalaisten ajatushautomoiden näkemyksiä unionin strategisesta autonomiasta keväällä 2022 

   Martikainen, Elli
   Julkaisusarja 3: Työpapereita nro 26 : 26 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Euroopan unionin strateginen autonomia on suhteellinen käsite, joka ymmärretään politiikan eri osa-alueilla eri tavoin, ja jota voidaan muokata sen mukaan, millaista narratiivia sillä halutaan Euroopan unionista välittää. ...
  • Selections guide : graduate and post-graduate studies in military sciences 

   Hietapakka, Marke; Jauhijärvi, Arttu; Manninen, Mari; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
  • Sodan usvaa : sodankäynti muutoksessa 

   Palokangas, Marko; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 18 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 28.06.2022)
   Sodankäyntiin vaikuttaa monia tekijöitä, joista sodan usvaa, sumua ja kitkaa Suomen kontekstissa ei ole tutkittu tai juurikaan käsitelty. Kirjan tutkimuksellinen anti keskittyy vallitsevaan turvallisuustilanteeseen sekä ...
  • Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla 

   Kettunen, Ossi; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
   Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 17 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.06.2022)
   Globaalit suurvaltojen väliset jännitteet ja tapahtumat ovat vahvasti kytkeytyneitä arktisen alueen geopoliittiseen kehykseen. Varsinkin viime aikoina Itä-Euroopan ja Itämeren piirissä ilmenneet jännitteet heijastuvat ...
  • Suomen puolustusjärjestelmän ydinosaamisalueet ja niiden muutoshaasteet mahdollisessa Nato-jäsenyydessä 

   Peltoniemi, Rainer
   Series / National Defence College, Department of Education. 2, Research, Julkaisusarja / Maanpuolustuskorkeakoulu, koulutustaidon laitos. 2, Tutkimuksia, 17 (2007)
   The study deals with the Finnish Defence Forces as an example of ushering in the thinking of a learning organization and related core competences into the practical framework of a large organization. The objective of the ...
  • Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen Maanpuolustuskorkeakoululla vuosina 1996-2002 

   Kalliomaa, Mika
   Koulutustaidon laitos, Julkaisusarja 2 : N:o 13/2003 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
   The objective of my doctoral thesis is to develop web-based blended learning for the Finnish National Defense College (NDC). The question is approached from the teacher's point of view. Finally, attempt to investigate the ...
  • Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana : siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina 

   Iskanius, Markku
   Sotahistorian laitos, Julkaisusarja 1 : N:o 8 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
   Yhteiskunnan toimintaedellytykset perustuvat ihmisten mahdollisuuteen liikkua ja kuljettaa tavaroita eri keinoin paikasta toiseen. Jokaisen valtion kehitysaste on aina suuressa määrin riippuvainen kulkulaitoksen rakenteesta ...
  • Vesikuljetukset Suomen sotaponnistusten tukena toisen maailmansodan aikana : laivamiesten ja ahtaajien talvi- ja jatkosota 

   Iskanius, Markku
   Sotahistorian laitos, Julkaisusarja 1 : N:o 11 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008)
   Tutkimus tarkastelee talvi- ja jatkosodan aikaisia vesikuljetuksia ylimmän siviili- ja sotilashallinnon näkökulmasta. Tällöin vesikuljetuksia tutkitaan Euroopan sotilaspoliittisten muutasten, Suomen ulkoisten suhteiden, ...
  • Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus sekä tutkimusmenetelmät 

   Iskanius, Markku
   Julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa : N:o 1/1997 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1997)
   Operaatiotaito ja taktiikka on upseerikoulutuksen tyypillisin oppiaine ja tutkimusala. Alan tutkimus, jolla on toki yhtä pitkät perinteet kuin upseerien korkeakouluopetuksella, tuo tiedeyhteisöön jotain uutta Maanpuolust ...
  • Operaatiotaidon ja taktiikan opettajan ohje 

   Iskanius, Markku
   Julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa : N:o 2/1998 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998)
   Ohjeen ensisijaisena tarkoituksena on auttaa ja nopeuttaa Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen uusien operaatiotaidon ja taktiikan opettajien perehtymistä opetustehtäviinsä. Tämä on todettu tarpeelliseksi, koska ...
  • Utilizing Trust Management in a High-Security Context 

   Zaerens, Klaus
   National Defence University. Series 1: Research Publications : 47 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   Tiedon jakaminen organisaatiossa tai sidosryhmäorganisaatioiden välillä on välttämätöntä pyrittäessä luomaan vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistoimintaa. Operatiivisessa toiminnassa käytettävä tieto on sidoksissa aikaan ...
  • Strategisen tason kokemuksia viimeaikaisista läntisistä interventioista: Afganistan ja Irak 

   Sotataidon laitos; Sivonen, Pekka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
   This publication in the Research Reports -series of the Department of Warfare at the Finnish National Defence University deals with the prerequisites of success in the recent Western military interventions in Afghanistan ...
  • Ranskalaisten ylijohdon tiedustelun järjestely ja sen tuottamat tulokset ennen saksalaisten hyökkäystä vuonna 1940 

   Kanninen, Ermei; Karjalainen, Mikko; Jouko, Petteri; Koivula, Tommi; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 14.01.2021)
   Sotilastiedustelun merkitystä ei voi korostaa liikaa. Yksikään sotilaallinen operaatio tai niihin johtava suunnitelma ei ole riittävän hyvä ilman tiedustelun antamaa arviota eri vaihtoehtojen mahdollisuuksista verrattuna ...
  • Sukellusveneet Suomessa 

   Sotamuseo; Haavisto, Lauri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
   Sotamuseolla on Helsingissä kolme näyttelykohdetta: Suomenlinnassa sijaitsevat Sotamuseon Maneesi, Tykistömaneesi ja sukellusvene Vesikko. Kesäksi 2013 Sotamuseo avasi Vesikon 70-vuotisjuhlan kunniaksi erikoisnäyttelyn ...
  • Training to Stay and Deliver – Reflections on the POSMC 2021 online course 

   Ruolanto, Minna; Schroderus, Jukka-Pekka (Finnish Defence Forces International Centre, 2021)
   The United Nations operates in an increasingly challenging environment, which generates new demands for the competencies of all UN personnel, especially within positions related to operational security. War is, by nature, ...

   Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
   PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
   00861 HELSINKI
   p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
   e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
   Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi