Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Julkaisut

  • Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä : sotilaallisten maastoanalyysien metamalli 

   Hyytiäinen, Mika
   Julkaisusarja / Maanpuolustuskorkeakoulu, taktiikan laitos. 1,Taktiikan tutkimuksia : 2/2003 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
   Tulevaisuuden sodankäynti perustuu kasvavassa määrin tiedon ja tietotekniikan hyväksikäyttöön. Sotilaallisen vaikuttamisen avainsana on täsmä, jossa paikkatietotekniikalla on merkittävä rooli. Työ käsittelee sotilaallisesti ...
  • Panssarintorjunta ja sen tulevaisuus 

   Lehti, Olavi J. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2017)
   Toisen maailmansodan aikana panssarivaunut ja panssarintorjunta muodostivat vastinparin, johon kiteytyi osa hyökkäys- ja puolustussodankäynnissä voittoon tai tappioon johtavista tekijöistä. Suomessa panssarivoimien ja ...
  • Partisaanisodasta alueelliseen puolustusjärjestelmään : jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen 

   Mäkitalo, Janne (Maanpuolustuskorkeakoulu, 25.05.2012)
   Väitöskirjan tavoitteena on ollut rakentaa kokonaiskuva aiheesta Jugoslavialaisen sotataidollisen ajattelun kehittyminen toisen maailmansodan jälkeen. Tutkimuksessa ei ole rajoituttu ainoastaan kuvailemaan sotataidollisen ...
  • Peliteorian käyttö konfliktien ja sotien analyysissa 

   Kanniainen, Vesa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2019)
   Raportin tarkoitus on kysyä, missä määrin modernia peliteoriaa voidaan hyödyntää konflikteihin ja sotiin liittyvien säännönmukaisuuksien analyysissa. Raportissa esitellään peliteorian peruskäsitteet konflikteja ja sotia ...
  • Pohdintoja sotatieteellisistä käsitteistä 

   Rantapelkonen, Jari (2016)
   Käsitteenä käsite voidaan ymmärtää monin eri tavoin. Erilaiset organisaatiot voivat käsittää konfliktin, konfliktinhallinnan ja turvallisuuden käsitteet monella tapaa, vaikka yhteisiäkin piirteitä toki löytyy. Jari ...
  • Pohjois-Eurooppa Venäjän naapurina : Teemoja kansainvälisestä ja venäläisestä tutkimuskirjallisuudesta 

   Helin, Outi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
   Tämä työpaperi on kirjoitettu osana Ulkopoliittisen instituutin, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aleksanteri-instituutin tutkimushanketta ”Pohjois-Eurooppa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Hanke on osa valtioneuvoston ...
  • Polttopisteessä Suomen turvallisuus : asepalvelus, EU-jäsenyys, NATO-optio, kyberuhka 

   Kanniainen, Vesa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.07.2021)
   ”Tulee vielä päivä, jolloin Suomen maaperällä taas soditaan. Se on kamala ajatus, mutta historian valossa se on aika varmaa.” Näin lausui puolustusvoimain silloinen komentaja Jarmo Lindberg Helsingin Sanomien haastattelussa ...
  • Postimerkit merisotataidon dokumentteina : Britannian ja Saksan laivastojen varustelu maailmansotien välisenä aikana 

   Varsio, Kai (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2015)
   Merisodassa tapahtunut muutos – erityisesti konevoiman syrjäyttäessä purjeet ja raudan korvatessa puumateriaalin 1800-luvun loppupuolella – johti nykypäivänäkin merkittäviin merisodan teoreettisiin tarkasteluihin. ...
  • Processes and Practices in Military Training and Education 

   Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos; Paananen, Soili; Pulkka, Antti-Tuomas (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2019)
   National armed forces and international military institutions face volatile missions, diverse tasks, and ever-changing complex, multilevel operational environments. In this sense, change is the only constant. However, the ...
  • Promoting peace and security in Africa : is the European Union up to the challenge? 

   Strategian laitos; Koivula, Tommi; Kauppinen, Heidi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2006)
   The ninth annual Suomenlinna seminar, organised by the Department of Strategic and Defence Studies, Finnish National Defence College, was held in May 2006. It brought together a representative group of specialists in ...
  • Punaisen Afganistanin puolesta : Neuvostoliiton interventio - sota - sotataito 

   Kulomaa, Jukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2011)
   Uusimpiin tutkimuksiin ja julkaistuihin alkuperäisasiakirjoihin perustuva kokonaisesitys, joka tarkastelee neuvostojoukkojen sodankäyntiä Afganis­tanissa ja asettaa sodan myös laajempaan historialliseen ja poliittiseen ...
  • Puolustusvoimien johtajakoulutus : johtamiskäyttäytymisen kehittäminen 

   Nissinen, Vesa
   Johtamisen laitos. Julkaisusarja 1, tutkimuksia : 13 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2000)
   Johtajakoulutuksella on sotilasorganisaatiossa erityisasema. Onnistuessaan koulutus ei vaikuta ainoastaan yksilöiden muuttuviin valmiuksiin, vaan myös organisaatioon itseensä johtamiskulttuurin muutoksen kautta. Suuren ...
  • Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939-1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa II 

   Aura, Otto; Jouko, Petteri; Karjalainen, Mikko; Kesselring, Agilolf; Kivimäki, Ville; Liimatta, Hannu; Mononen, Toni; Mäkitalo, Janne; Mäkitie, Ilkka; Pajunen, Jussi; Palokangas, Johanna; Palokangas, Markku; Palokangas, Marko; Ruokonen, Raimo; Salminen, Elias; Säämänen, Juuso
   Julkaisarja 1: Tutkimuksia : 52 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 25.04.2023)
   Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939– 1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa II -teos on toinen osa teossarjasta, jossa käsitellään Puolustusvoimien kokeilutoimintaa Suomen itsenäistymisestä kylmän ...
  • Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918-1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 1 

   Karjalainen, Mikko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2021)
   Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa I -teos on ensimmäinen osa teossarjasta, jossa käsitellään Puolustusvoimien kokeilutoimintaa Suomen itsenäistymisestä kylmän ...
  • Puolustusvoimien projektiohje 

   Kosola, Jyri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2012)
   Puolustusvoimiin laadittiin yhteinen projektiohjeistus vuonna 1997 kokoamalla 1990- luvun parhaat projektikäytännöt yksiin kansiin. Projektiohje yhtenäisti toimintatavat määrittämällä yhteiset käsitteet ja kuvaamalla ...
  • Pääesikunta 100 vuotta 

   Sotamuseo; Liimatta, Hannu (Maanpuolustuskorkeakoulu, 04.06.2021)
   Pääesikunta on puolustusvoimain komentajan johtoesikunta ja samalla valtion keskushallintoon kuuluva viranomainen. Sen tehtävänä on suunnitella ja toimeenpanna Puolustusvoimien yhteiset operaatiot sekä ohjata puolustushaarojen, ...
  • Ranskalaisten ylijohdon tiedustelun järjestely ja sen tuottamat tulokset ennen saksalaisten hyökkäystä vuonna 1940 

   Kanninen, Ermei; Karjalainen, Mikko; Jouko, Petteri; Koivula, Tommi; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 14.01.2021)
   Sotilastiedustelun merkitystä ei voi korostaa liikaa. Yksikään sotilaallinen operaatio tai niihin johtava suunnitelma ei ole riittävän hyvä ilman tiedustelun antamaa arviota eri vaihtoehtojen mahdollisuuksista verrattuna ...
  • Rapid identification of selected pathogens in biothreat preparedness 

   Mölsä, Markos (National Defence University, 02.12.2016)
   Rapid and accurate detection and diagnosis of infectious agents is crucial in preparedness for diseases and biothreats. Due to a lack of rapid diagnostic capabilities, diseases and outbreaks may remain undetected. Currently ...
  • Raportti Venäjän asevoimien strategisesta esikunta- ja johtamisharjoituksesta Tsentr-2019 

   Panschin, Vladimir (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2019)
   Raportti Venäjän asevoimien strategisesta esikunta- ja johtamisharjoituksesta Tsentr-2019:sta on jatkoa kuluvan vuoden alussa ilmestyneelle Zapad-2017 -harjoitustulkinnalle. Nyt käsissä olevan raportin tarkoituksena on ...
  • Rationalismi 

   Kurkinen, Heidi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2010)