Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Russia's war on Ukraine : strategic and operational designs and implementation 

  Forsström, Pentti; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
  Department of Warfare. Series 2: Research Reports : 29 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  This publication consists primarily of articles presented in the 5th annual Russia Seminar 2023 organised by the Department of warfare of the Finnish National Defence University (FNDU) and titled as “Russia’s war on Ukraine ...
 • Strategic and tactical nuclear weapons in politics and warfare 

  Kanniainen, Vesa
  Julkaisusarja 3: Työpapereita : 3 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  After Hiroshima and Nagasaki, a nuclear weapon has not been launched for 78 years. This article presents a game-theoretic model of why a nuclear war with strategic ballistic weapons has been ruled out. However, Russia's ...
 • Defensor Patriae 2023 

  Liukko, Tuomas; Maanpuolustuskorkeakoulu (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
 • Yleinen opintojen opas 2023 : sotatieteelliset perus- ja jatkotutkinnot 

  Vuoksenranta, Satu-Tuulia; Nerg, Jasmin; Maanpuolustuskorkeakoulu; Opintoasiainosasto (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Tämä opas on laadittu yleisoppaaksi jokaiselle Maanpuolustuskorkeakoulun tutkinto- opiskelijalle ja muille kiinnostuneille. Oppaassa esitellään opiskelijoille perustietoutta Maanpuolustuskorkeakoulusta, opiskelusta ja ...
 • Puolustusvoimien johtajakoulutus : johtamiskäyttäytymisen kehittäminen 

  Nissinen, Vesa
  Johtamisen laitos. Julkaisusarja 1, tutkimuksia : 13 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2000)
  Johtajakoulutuksella on sotilasorganisaatiossa erityisasema. Onnistuessaan koulutus ei vaikuta ainoastaan yksilöiden muuttuviin valmiuksiin, vaan myös organisaatioon itseensä johtamiskulttuurin muutoksen kautta. Suuren ...
 • Suomen jatkosota 1940-luvun kansainvälisen oikeuden näkökulmasta 

  Hannikainen, Lauri
  Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 7 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Emeritusprofessori Lauri Hannikainen on laatinut perusteellisen tutkimuksen Suomen jatkosodan kansainvälisoikeudelliseksi arvioimiseksi. Tutkimus paneutuu sekä siihen, voitiinko jatkosotaan lähteminen oikeuttaa vuonna 1941 ...
 • Sodan usvaa II : Sodankäynnin laaja-alaisuus 

  Palokangas, Marko; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
  Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 27 (2023)
  Sodankäynti on muuttunut 2020-luvulle tultaessa yhä laaja-alaisemmaksi ja koskettaa meitä kaikkia. Erot valtiollisten, valtioiden tukemien ja ei-valtiollisten toimijoiden välillä ovat hämärtyneet. Turvallisuusuhkien m ...
 • Paikkatietoylivoima digitaalisella taistelukentällä : sotilaallisten maastoanalyysien metamalli 

  Hyytiäinen, Mika
  Julkaisusarja / Maanpuolustuskorkeakoulu, taktiikan laitos. 1,Taktiikan tutkimuksia : 2/2003 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
  Tulevaisuuden sodankäynti perustuu kasvavassa määrin tiedon ja tietotekniikan hyväksikäyttöön. Sotilaallisen vaikuttamisen avainsana on täsmä, jossa paikkatietotekniikalla on merkittävä rooli. Työ käsittelee sotilaallisesti ...
 • Critical infrastructure protection 

  Eronen, Juhani; Häyhtiö, Markus; Pöyhönen, Jouni; Zaerens, Klaus
  Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 5 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Postgraduate seminar series with a title Critical Infrastructure Protection held at the Department of Military Technology of the National Defence University. This book is a collection of some of talks that were presented ...
 • Human Enhancement with Chinese Characteristics : Public Discourse Patterns on Human-machine Teaming in the People’s Republic of China 

  Vogl, Doris
  Sotataidon laitos. Julkaisusarja 3: Työpapereita : 31 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  The challenge for the European Union to find suitable responses in the ongoing security dialogue with the People’s Republic of China has intensified during recent years. In this context, a closer look into China’s ongoing ...
 • Materiaalia lisäävä valmistus osana sotilaslogistiikkaa : suorituskykyä kerros kerrokselta 

  Rautio, Samu
  Julkaisusarja 1: Tutkimuksia : 53 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Tässä väitöskirjassa käsitellään materiaalia lisäävää valmistusta ja sen sotilaallista käyttöä. Tutkimuksen kohteena ovat olleet menetelmän hyödyntäminen ja siihen liittyvät reunaehdot, erityisesti osana sotilaslogistiikkaa. ...
 • Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939-1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa II 

  Aura, Otto; Jouko, Petteri; Karjalainen, Mikko; Kesselring, Agilolf; Kivimäki, Ville; Liimatta, Hannu; Mononen, Toni; Mäkitalo, Janne; Mäkitie, Ilkka; Pajunen, Jussi; Palokangas, Johanna; Palokangas, Markku; Palokangas, Marko; Ruokonen, Raimo; Salminen, Elias; Säämänen, Juuso
  Julkaisarja 1: Tutkimuksia : 52 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 25.04.2023)
  Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939– 1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa II -teos on toinen osa teossarjasta, jossa käsitellään Puolustusvoimien kokeilutoimintaa Suomen itsenäistymisestä kylmän ...
 • The rise and fall of the Russian strategy of indirect actions in Ukraine 

  Kukkola, Juha
  Department of Warfare. Series 3: Working Papers : 30 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  The war between Russia and Ukraine has been ongoing since Russia’s illegal occupation of Crimea nine years ago. In February 2022, Russia launched ‘a special military operation’ against Ukraine. To support its military ...
 • Security Elites in Egypt and Jordan after the Arab Spring : A Case Study on Securocracies’ Role on National Security, Domestic Power Politics, Regional Order and Middle Eastern Alliance Making between 2011 and 2021 

  Mäkelä, Juha
  Series 1: Research Publications : 51 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  The doctoral dissertation studied changes in the balance of power, alliance making and the hegemonic struggles of security elites within a Middle Eastern regional context over a ten year reference period between 2011 and ...
 • Joukkotuhoaseet ja asevalvonta : asevalvonnan arkkitehtuurin kehitys ja kriisiytyminen 

  Simonen, Katariina
  Sotataidon laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 25 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Biologiset aseet ovat olleet tunnettuja konfliktien aamunkoitosta. Kemiallisen aseen kehitys liittyi kemianteollisuuden nousuun. Atomienergian uudet löydökset, toisen maailmansodan uhkat sekä teknologinen kehitys mahdollistivat ...
 • Katsaus tekoälyyn : tekoäly ja sen sovellutukset 

  Farzan, Mireille; Halonen, Ilpo; Jantunen, Saara; Kallio, Eero; Kilpeläinen, Lauri; Penttinen, Riitta; Mutanen, Arto; Mutanen, Janne; Rissanen, Antti; Saastamoinen, Kalle; Vankka, Jouko; Rissanen, Ville; Lagashkin, Ruslan; Eidstø, Einar; Toivonen, Emil; Pentikäinen, Jaakko
  Sotatekniikan laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 4 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Postgraduate seminar series with a title artificial intelligence and logic held at the Department of Military Technology of the National Defence University in 2020 and 2021. This book is a collection of some of talks that ...
 • Etapeista verkostoksi ja huollosta logistiikkaan : suomalaisen huoltotaktiikan kehitys vuosina 1918-2015 

  Ratinen, Juha (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Suomalaista huoltotaktiikkaa ja sen kehittymistä ei ole aiemmin tutkittu. Tässä teoksessa kehitystä tarkastellaan kohdistamalla suurennuslasi taistelukentän sotamateriaalin toimitusketjuun. Vain oikea-aikaisesti käytettävissä ...
 • Arktinen harppaus : Kiinan turvallisuusstrategia ja arktisen alueen geopolitiikka 

  Kopra, Sanna; Puranen, Matti; Tiuraniemi, Ville
  Sotataidon laitos. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 26 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Tämä raportti tarjoaa Suomen pitkän aikavälin turvallisuuspolitiikkaa palvelevan politiikka-analyysin Kiinan arktisista intresseistä ja läsnäolosta turvallisuusstrategian näkökulmasta. Vaikka Kiina sijaitsee kaukana ...
 • Venäjän hyökkäys Ukrainaan vuonna 2022 : käsiteanalyyttinen tapaustutkimus maaoperaatioiden toteutuksesta 

  Viitaniemi, Jukka; Kytöneva, Santeri
  Sotataidon laitos. Julkaisusarja 3: Työpapereita : 29 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  Venäjä aloitti 24. helmikuuta 2022 sen ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi” nimittämän hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä työpaperissa luodaan kuvaus venäläisen sotatieteellisen käsitteistön avulla Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen ...
 • The Military Strategic Effects of the Russian National Segment of the Internet 

  Kukkola, Juha
  Finnish Defence Studies : 23 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2023)
  The aim of this thesis is to develop a theoretical and conceptual basis for studying structural cyber asymmetry and to examine the strategic effects of the Russian national segment of the internet. This topic is important ...

Näytä lisää


Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI
p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi