Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "umpeenkasvu"

  • Esiselvitys Satakunnan rannikon ruovikoista ja merenrantaniityistä 

   Kemppainen, Ritva
   Raportteja : 54/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2014)
   Ranta-alueidemme tila on heikentynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Vesistöjen rehevöityminen sekä ranta-alueiden laidunnuksen ja niiton huomattava vähentyminen 1950-luvun jälkeen ovat johtaneet avointen rantaniittyjen ...
  • Eurajoen - Luvian ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma 

   Kemppainen, Ritva
   Raportteja : 52/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2014)
   Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmassa esitellään Eurajoen – Luvian ranta-alueille maankäytön ja hoidon tavoitteet, joilla pyritään muun muassa ylläpitämään lajistollista monimuotoisuutta, alueen linnustollisia arvoja ja ...
  • Kiskonjoen vesistön Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Perkonoja, Marjo; Salmi, Pasi
   Raportteja : 29/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2014)
   Kiskonjoen vesistön Natura -alue (FI0200083) sijaitsee Salon ja Raaseporin kaupunkien alueella. Natura-alue muodostuu Kiskon Kirkkojärven jälkeisestä mereen laskevasta jokiosuudesta, laajenneesta jokiuomasta; Saarenjärvestä ...
  • Mynälahden Sarsalanaukon ja Musta-aukon ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma 

   Orjala, Mika
   Raportteja : 105/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Tässä monikäyttösuunnitelmassa esitellään Mynälahden keskiosassa sijaitseville Sarsalanaukon ja Musta-aukon alueille maankäytön ja hoidon tavoitteet, joilla pyritään muun muassa kehittämään ruovikoituneiden alueiden ...
  • Oukkulanlahden - Naantalinaukon ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma 

   Kemppainen, Ritva
   Raportteja : 9/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmassa esitellään Oukkulanlahden - Naantalinaukon ranta-alueille maankäytön ja hoidon tavoitteet, joilla pyritään ylläpitämään lajistollista monimuotoisuutta, suojelualueen linnustollisia ...
  • Paimionlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Perkonoja, Marjo; Salmi, Pasi
   Raportteja : 117/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Paimionlahden Natura-alue (FI0200036) sijaitsee Paimion kaupungissa pitkän ja kapean lahden perukassa Paimionjoen suulla. Paimionlahti kuuluu Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoon EU:n ns. lintudirektiivin perusteella ...
  • Vanajaveden rantojen kunnostustarveselvitys 

   Hulkko, Heini-Marja
   Raportteja : 39/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Vanajavedellä on runsaasti reheviä ja umpeen kasvavia lahtia ja matalia vesialueita, joiden tilaa vesistön säännöstely on piste- ja hajakuormituksen ohella heikentänyt. Vanajaveden rantojen kunnostustarpeen selvittäminen ...
  • Viurilanlahden Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Perkonoja, Marjo; Salmi, Pasi
   Raportteja : 5/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2014)
   Viurilanlahden Natura-alue (FI0200027) sijaitsee Salossa Halikonlahden pohjoisosassa, ja se muodostuu kolmesta toisistaan erillään olevasta osasta: Viurilanlahdesta, Jokiniemenlahdesta ja siihen liittyvästä Rauvolanselästä ...
  • Yyterinniemen ranta-alueiden monikäyttösuunnitelma : Preiviikinlahti ja Kokemäenjoen suisto 

   Lammi, Esa; Ikonen, Iiro; Mälkki, Jaana; Vauhkonen, Marko; Kemppi, Roosa
   Raportteja : 64/2023 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2023)
   Porin Yyterinniemen ranta-alueiden monikäyttösuunnitelmassa esitellään Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston ranta-alueiden maankäytön ja hoidon tavoitteet, joilla pyritään ylläpitämään alueiden luontoarvoja ja palauttamaan ...