Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "Åbo kustområde"

  • Plan för hantering av översvämningsrisker i Åbo kustområde 2022–2027 

   Översvämningsgruppen för Åbo
   Raportteja : 3/2022 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2022)
   Åbos kustområde föreslogs som ett område med betydande översvämningsrisk på grund av flera delfaktorer. I hamnområdet har översvämnin-gar av havsvatten orsakat olyckor och tillbud flera gånger de senaste decennierna. I ...