Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ylikörkkö, Jukka"

  • Environmental Challenges in the Joint Border Area of Norway, Finland and Russia 

   Ylikörkkö, Jukka; Christensen, Guttorm N.; Kashulin, Nikolay; Denisov, Dimitrii; Andersen, Helén Johanne; Jelkänen, Elli (edit.)
   Raportteja : 41/2015 (Lapin ELY-keskus, 21.05.2015)
   This report examines the human impact on the subarctic environment of the joint border area of Norway, Finland and Russia. The aim is to present the current state and recent changes that have taken place in the region. The ...
  • Environmental Monitoring Programme for Aquatic Ecosystems in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area ; Updated Implementation Guidelines 

   Ylikörkkö, Jukka; Christensen, Guttorm N.; Andersen, Helén Johanne; Denisov, Dimitrii; Amundsen, Per-Arne; Terentjev, Petr; Jelkänen, Elli (edit.)
   Raportteja : 34/2015 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2015)
  • Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022–2027 Del 1. Vattenförvaltningsområdesspecifika uppgifter 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 34/2022 (Lapin ELY-keskus, 15.06.2022)
   Denna förvaltningsplan innehåller uppgifter om vattnens status samt de åtgärder som krävs under vattenvårdsperioden 2022–2027 för att förbättra och upprätthålla vattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde. Planen ...
  • Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2017 

   Puro-Tahvanainen, Annukka; Aroviita, Jukka; Dubrovin, Tanja; Kämäräinen, Juha-Petri; Marttunen, Mika; Mykrä, Heikki; Niva, Teuvo; Riihimäki, Juha; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 27/2019 (Lapin ELY-keskus, 18.07.2019)
   Osana Inarijärven säännöstelyn kehittämishanketta käynnistettiin vuonna 2018 työ, jonka tavoitteena on arvioida Inarijärven tilan kehittymistä mittareiden avulla nykyisen säännöstelykäytännön aikana vuosina 2000–2017 sekä ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
  • Pasvik Water Quality until 2013 ; Environmental Monitoring Programme in the Norwegian, Finnish and Russian Border Area 

   Ylikörkkö, Jukka; Zueva, Marina; Kashulin, Nikolai; Kashulina, Tatyana; Sandimirov, Sergei; Christensen, Guttorm; Jelkänen, Elli
   Raportteja : 96/2014 (Lapin ELY-keskus, 12 / 2014)
   The Pasvik monitoring programme was created in 2006 as a result of the trilateral cooperation and with the intention of following changes in the environment under variable pollution levels. Water quality is one of the basic ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021 

   Räinä, Pekka (toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Karjalainen, Niina; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 66/2016 (Lapin ELY-keskus, 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021 

   Räinä, Pekka (toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Karjalainen, Niina; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 67/2016 (Lapin ELY-keskus, 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 33/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...
  • Vannforvaltningsplan for Tana-Neiden-Pasvik vannregion for perioden 2022–2027: Del 1. Vannregionspesifikke opplysninger 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 37 | 2022 (Lapin ELY-keskus, 07.09.2022)
   I denne vannforvaltningsplanen er det samlet informasjon om vassdragenes tilstand samt nødvendige tiltak for å forbedre og opprettholde vassdragenes tilstand i vannforvaltningsperioden 2022–2027 i Tana-Neiden-Pasvik ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2012 

   Räinä, Pekka (Toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 89/2015 (Lapin ELY-keskus, 2015)
   Vesienhoitosuunnitelma on yleistasoinen suunnitteluasiakirja, johon on koottu ajantasaisin tieto vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesistä, niiden tilasta ja tilan parantamistarpeista. Vesienhoitosuunnitelmasta löytyvät ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2012 

   Räinä, Pekka (Toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 87/2016 (Lapin ELY-keskus, 2015)
   Vesienhoitosuunnitelma on yleistasoinen suunnitteluasiakirja, johon on koottu ajantasaisin tieto vesienhoitoalueen pinta- ja pohjavesistä, niiden tilasta ja tilan parantamistarpeista. Vesienhoitosuunnitelmasta löytyvät ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016-2012 

   Räinä, Pekka (Toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 88/2015 (Lapin ELY-keskus, 2015)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2016–2021 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tornionjoen vesienhoitoalueella. Suunnitelma kattaa ...