Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Wistbacka, Birthe"

  • Projekt Larsmosik 1998 - 2013 : Norra svenska fiskeområde 

   Wistbacka, Birthe
   Raportteja : 46/2013 (Pohjanmaan ELY-keskus, 2013)
   Rapporten behandlar projekt Larsmosik under tiden 1998–2011. Projektets målsättning var att grunda ett moderfiskbestånd av Larsmosik. Denna sikform är en genetiskt särpräglad form av skärgårdssik som förekommer i havsområdet ...