Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Eloranta, Anssi"

  • Hauen elohopeapitoisuudet Keski-Suomessa 

   Mykrä, Marjut; Eloranta, Anssi; Koistinen, Arja; Olkio, Kimmo
   Raportteja : 17/2015 (Keski-Suomen ELY-keskus, 02 / 2015)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Keski-Suomen haukien (Esox lucius) elohopeapitoisuuksia. Tutkimusta varten koottiin aiempien keskisuomalaisten elohopeaselvitysten tuloksia sekä tutkittiin 31 keskisuomalainen ...
  • Vesien tila hyväksi yhdessä : Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 

   Selänne, Ansa; Illmer, Kari; Olkio, Kimmo; Sokka, Timo; Leskisenoja, Katja; Poikonen, Petri; Eloranta, Anssi
   Raportteja : 14/2016 (Keski-Suomen ELY-keskus, 05 / 2016)
   Vesienhoidon tavoitteena on saada pinta- ja pohjavedet vähintään hyvään tilaan ja estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu vesienhoitosuunnitelmat ja niiden tausta-aineistona ...