Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Dubrovin, Tanja"

  • Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut : - säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen 

   Dubrovin, Tanja; Hjerppe, Turo; Huttunen, Inese; Huttunen, Markus; Jakkila, Juho; Piirainen, Vanamo; Miettinen, Tuulikki; Vallinkoski, Veli-Matti; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 13/2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 03 / 2016)
   Selvityksessä arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Iisalmen reitin hydrologiaan, säännöstelylupien toimivuuteen sekä vesistöjen kuormitukseen ja tilaan. Ilmastoskenaarioiden perusteella virtaamien ennakoidaan kasvavan ...
  • Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen 

   Jakkila, Juho; Dubrovin, Tanja; Miettinen, Tuulikki; Marttunen, Mika; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 119/2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2014)
   Raportissa tarkastellaan, miten ilmastonmuutoksen hydrologisiin vaikutuksiin voidaan sopeutua Nilsiän reitin järvien säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. Hydrologisia vaikutuksia tarkastellaan Suomen ympäristökeskuksen ...
  • Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2017 

   Puro-Tahvanainen, Annukka; Aroviita, Jukka; Dubrovin, Tanja; Kämäräinen, Juha-Petri; Marttunen, Mika; Mykrä, Heikki; Niva, Teuvo; Riihimäki, Juha; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 27/2019 (Lapin ELY-keskus, 18.07.2019)
   Osana Inarijärven säännöstelyn kehittämishanketta käynnistettiin vuonna 2018 työ, jonka tavoitteena on arvioida Inarijärven tilan kehittymistä mittareiden avulla nykyisen säännöstelykäytännön aikana vuosina 2000–2017 sekä ...
  • Jänisjoen vesistön säännöstelysuositusten toteutuminen ja vaikutukset 

   Dubrovin, Tanja; Linjama, Teppo; Väisänen, Sari; Turunen, Timo; Muhonen, Miia
   Raportteja : 97/2016 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 01 / 2017)
   Tässä raportissa tarkastellaan Jänisjoen vesistön säännöstelyn kehittämishankkeessa (2007–2009) esitettyjen suositusten toteutumista ja vaikutuksia ensimmäisellä seurantajaksolla 2010–2015. Kehittämishankkeen keskeiset ...
  • Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille 

   Dubrovin, Tanja; Isid, Diar; Kumpumäki, Miia; Mustajoki, Jyri; Jakkila, Juho; Marttunen, Mika
   Raportteja : 26/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 15.09.2017)
   Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishanke (PIRSKE) toteutettiin vuosina 2015–2017. Hankkeessa päivitettiin aikaisemmassa kehittämisselvityksessä (1999–2003) esitetyt suositukset Näsijärven, Vanajaveden, ...
  • Kehittämissuositukset Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyille : Taustaselvitykset 

   Dubrovin, Tanja (toim.); Kuoppala, Minna; Aroviita, Jukka; Turunen, Jarno; Laamanen, Tiina; Riihimäki, Juha; Keskinen, Tapio; Kulo, Katja; Lilja, Juha; Lantto, Johanna; Isid, Diar; Väisänen, Sari; Hjerppe, Turo; Dubrovin, Tanja; Leminen, Mikko
   Raportteja : 27/2017 (Pirkanmaan ELY-keskus, 15.09.2017)
   Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeen (2015-2017) yhteydessä tehtiin kolme luontoselvitystä ja kyselytutkimus. Pyhäjärven pohjaeläintutkimuksen tavoitteena oli arvioida erityisesti vedenkorkeuden ...
  • Koitereen säännöstelysuositusten toteutuminen ja vaikutukset : Seurantajakso 2012-2017 

   Dubrovin, Tanja; Haakana, Helena; Linjama, Teppo; Kukkonen, Minna
   Raportteja : 47/2019 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus, 11 / 2019)
   Koitereen säännöstelyn vuosina 2004–2006 toteutetussa kehittämishankkeessa sovittiin suosituksista, jotka eri osapuolet hyväksyivät. Tässä järjestyksessään toisessa seurantaraportissa tarkastellaan suositusten toteutumista ...