Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

Viitteet 1056-1075 / 1092

  • Yhdessä tuumin kohti turvallisempaa liikkumista : Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Heltimo, Juha; Lautala, Mikko; Klang, Jaakko
   Raportteja : 124/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2012)
   Loimaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen yhteistyönä. Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää kokonaisvaltaisella tavalla nykyistä ...
  • Yhteistoiminnallinen ja vuorovaikutteinen liikenteen hallinta Oulun seudulla 


   Raportteja : 63/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2023)
   Liikenteen hallinta 2.0 -konseptin (eng. Traffic Management 2.0) mukaisen vuorovaikutteisen ja yhteistoiminnallisen liikenteen hallin-nan päämääränä on kytkeä yhteen siiloutuneeksi osoittautunut viranomaistoiminta ja ...
  • Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä 

   Mäkynen, Anne; Rinnola, Virve
   Raportteja : 55/2019 (Pirkanmaan ELY-keskus, 02 / 2020)
   Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hanke toteutettiin 1.9.2017–31.12.2019. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan ...
  • Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alaosalla 

   Bengtsson, Thomas; Bern, Erik; Kangas, Marko; Kolhinen, Vesa; Laaksonen, Heli; Lantto, Heikki; Persson, Gunn; Uusikivi, Jari; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 57/2013 (Lapin ELY-keskus, 07 / 2013)
  • Yleiskaavaselvitys Pohjanmaan maakunnista : Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 

   Pihlman, Camilla
   Raportteja : 48/2018 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2018)
   Tämä yleiskaavaselvitys on toteutettu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa kesän 2018 aikana. Yleiskaavaselvitys on maakuntapohjainen, kunnittain rakennettu selvitys Pohjanmaan maakuntien alueelta. ...
  • Yleissuunnittelu Uudellamaalla vuosina 1997 - 2015 : Suojavyöhykkeet, kosteikot ja luonnon monimuotoisuus 

   Koppelmäki, Kari; Kaasinen, Susanna
   Raportteja : 79/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.02.2016)
   Yleissuunnittelun tavoitteena on ollut kohdentaa ympäristönsuojelutoimenpiteet tarkoituksenmukaisille alueille ja kannustaa viljelijöitä ympäristötekoihin. Alkuvuosina Uudellamaalla keskityttiin suojavyöhykkeisiin, mutta ...
  • Ylikasteluveden käytön sopivuus pelloilla käytettävänä lannoitteena – osahanke : Kasvihuonetuotannon ympäristövaikutukset - selvityshanke vesien ja jätteiden osalta 

   Salo, Tapio
   Raportteja : 45/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Kasvihuoneiden ylikasteluvesi sisältää ravinteita, jotka kuormittavat vastaanottavia vesistöjä. Ylikasteluveden mukana menetettäviä ravinteita voitaisiin hyödyntää peltokasvien ravinteiden saantiin, jos käytettävissä on ...
  • Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma 2013 : Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi, Virrat 

   Lautala, Mikko; Heltimo, Juha
   Raportteja : 113/2013 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2013)
   Ylä-Pirkanmaan kestävän ja turvallisen liikkumisen suunnitelma on laadittu yhteistyössä kuntien, ELY-keskuksen, Liikenneturvan, poliisin ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelman alussa on esitetty johdatus liikenneturvallisuustyön ...
  • Ylä-Savon ja Siilinjärven liikenneturvallisuussuunnitelma : Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi ja Vieremä 

   Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi; Nikula, Minna; Översti, Kirsti; Leppäniemi, Marika
   Raportteja : 33/2017 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2017)
   Suunnitelma sisältää katsauksen seudun väestökehitykseen ja yhdyskuntarakenteen muutoksiin, liikennejärjestelmän ja asukkaiden liikkumisen nykytilaan sekä liikenneturvallisuustilanteeseen. Nykytilanteesta tehtyjen havaintojen ...
  • Ylä-Savon palvelukohteiden opastussuunnitelma 


   Raportteja : 3/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2013)
   Palvelukohteilla tarkoitetaan tienkäyttäjille palveluja tarjoavia palveluyrityksiä ja -toimintoja. Palvelukohteiden opastukseen käytetään erilaisia opastusmerkkejä ja kohdetunnuksia. Opastusmerkkien asettaminen ja ylläpito ...
  • Ympäristön kunnostustyöt : Pohjois-Savon YTY -projektin toiminta vuonna 2011 

   Karinen, Pirjo
   Raportteja : 11/2012 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2012)
   Pohjois-Savon YTY -projektin tavoitteena on vahvistaa pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sekä syrjäytyneiden alle 25-vuotiaiden henkilöiden työkykyä ja jatkotyöllistymismahdollisuuksia kouluttamalla ja työllistämällä ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2013 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 7/2013 (Hämeen ELY-keskus, 2013)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2014 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 19/2014 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2014)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2015 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 3/2015 (Hämeen ELY-keskus, 02 / 2015)
   Ympäristön tilan seurannan tavoitteena on tuottaa tietoa ympäristön tilasta, sen muutoksista ja muutosten syistä. Seurannasta saatavia tietoja käytetään päätöksenteon sekä ympäristönsuojelutoimien kohdentamisen ja niiden ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2016 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 24/2016 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2016)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2016. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2017 : Hämeen ELY-keskuksen toimialue 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 3/2017 (Hämeen ELY-keskus, 01 / 2017)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2017. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2018 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 20/2018 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2018)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2018. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristön tilan seurantaohjelma 2019 

   Horppila, Petri
   Raportteja : 2/2019 (Hämeen ELY-keskus, 01 / 2019)
   Tähän julkaisuun on koottu Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristön tilan seurantaohjelma vuodelle 2019. Se perustuu vesistöjen ja pohjavesien seurannan osalta Suomen ympäristökeskuksen laatimiin ...
  • Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa : Ympäristönkunnostushanke 2010-2014 

   Kaipainen, Harri; Jantunen, Hanna; Korhonen, Marko
   Raportteja : 82/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 09 / 2014)
   Julkaisussa esitellään ESR-hanketta sekä sen avulla toteutettuja ympäristön kunnostustöitä Etelä-Savossa. Tätä hanketta johti Etelä-Savon ELY-keskus vuosina 2010–2014. Hankkeen yhteistyökumppanina oli tiehallinto Pohjois-Savon ...
  • Yrittäjyyttä Euroopan sosiaalirahaston tuella : Yrittäjyyskasvatushankkeet Kaakkois-Suomessa ohjelmakaudella 2007 - 2012 

   Karhatsu, Eija; Räihä, Teemu
   Raportteja : 61/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Tämä julkaisu on yhteenveto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (sekä niiden edeltäjäorganisaatioiden lääninhallituksen ja TE-keskuksen) vuosina 2007–2012 (tilanne 23.2.2012). rahoittamista Euroopan ...