Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Uitonvirran – Pihlajaveden alueen kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

   Hentinen, Teemu; Rajala, Joonas
   Raportteja : 78/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2014)
   Jokainen kalastaja kalastusmuotoon katsomatta arvostaa kalastuskohteen puhdasta luontoa, saaliin tai kalastuskokemuksen varmuutta, alueen saavutettavuutta ja palveluja. Nämä alueellisen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden ...
  • Undervattensmiljön i norra Östersjön : Viktigt att tänka på vid havsnära planering 

   Lundberg, Cecilia; Ögård, Jon; Ek, Malin; Snickars, Martin
   Raportteja : 70/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Undervattensmiljön i skärgårdarna och de kustnära områdena i norra Östersjön är mångformiga och produktiva. Arternas levnadsmil-jöer styrs bl.a. av bottentyp, exponeringsgrad och ljustillgång. Kunskap och information om ...
  • Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 

   Uskelanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
   Raportteja : 107/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2015)
   Salon keskusta on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tämän tulvariskien hallintasuunnitelman Uskelanjoen tulvaryhmän ohjauksessa. Suunnitelmassa ...
  • Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla 

   Timonen, Joonas
   Raportteja : 95/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.11.2014)
  • Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Raportteja : 35/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Utajärven kunta ovat laatineet yhdessä Utajärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laadittu suunnitelmaraportti sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman ...
  • Utredning av kollektivtrafiken i Västra Nyland : Fastställande av servicenivån och utvecklingsprogram 2017–2020 

   Rintamäki, Jaakko; Poskiparta, Laura
   Raportteja : 89/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2016)
   I detta arbete har fastställts mål för servicenivån för den regionala kollektivtrafiken i Västra Nyland och för kollektivtrafiken mot huvudstadsregionen för 2017–2020. NTM-centralen i Nyland och kommunerna i regionen har ...
  • Utredning om persontrafik och bestämmande av servicenivån för kollektivtrafiken av kommunerna i Östra Nyland och NTM-centralen i Nyland 

   Weiste, Henriika; Hyvänen, Anna-Sofia; Mantila, Atte; Mikko, Seila
   Raportteja : 91/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2016)
   NMT-centralen i Nyland och kommunerna i Östra Nyland har berett ett förslag för fastställande av kollektivtrafikens servicenivå i området. Målet med att fastställa denna servicenivå är att beskriva hurdana kollektivtrafiktjänster ...
  • Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 12/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän ...
  • Uudenkaupungin Vainionpää-Virtalan kedon hoitosuunnitelma 

   Salonen, Liina
   Raportteja : 65/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2013)
   Perinnemaisemat ovat perinteisen karjatalouden myötä syntyneitä elinympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, metsälaitumia ja hakamaita. Näissä ainutlaatuisissa elinympäristöissä kasvi- ja hyönteislajisto on erityisen monipuolista. ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 

   Väre, Seija; Tuomola, Katja; Parviainen, Siru; Krankka, Maija
   Raportteja : 14/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueelle tehdyn hirvieläinvaara-alueita koskevan selvityksen tavoitteena on ollut päivittää ja yhtenäistää koko Uudenmaan ELY-alueen (Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme) ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 2019 

   Soosalu, Laura; Udd, Antti; Lindroos, Nina; Pakarinen, Janne
   Raportteja : 36/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.10.2019)
   Uudenmaan ELY-keskuksen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntia koskevan hirvieläinvaaraselvityksen tavoitteena on ollut päivittää vuosina 2014 ja 2018 laadituissa selvityksissä esitetyt toimenpiteet ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013 

   Lautala, Mikko; Krankka, Aleksi; Martikainen, Jaana
   Raportteja : 50/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2013)
   Suunnitelmassa on kuvattu Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hankkeiden priorisointimenetelmä ja hankekorimenettely. ELY-keskus ylläpitää tietoa maanteiden kevyen liikenteen hanketarpeista sekä niiden kiireellisyydestä ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kouluselvitys : Maanteiden liikenneturvallisuus koulujen läheisyydessä 

   Krankka, Aleksi; Seila, Mikko; Niemelä, Mari
   Raportteja : 2/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.01.2024)
   Suomen koulumaailma on viime vuosikymmeninä kokenut merkittäviä muutoksia, kun kouluverkko on harventunut. Koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet, ja ne sijoittuvat aiempaa useammin keskustaajamiin. Vaikka koulujen ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Lautala, Mikko; Korhonen, Annu; Ruonakoski, Annamari
   Raportteja : 111/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2012)
   Suunnitelmassa on kuvattu Uudenmaan ELY-keskuksen toiminta-alueen liikenneturvallisuustyön ja liikenneonnettomuuksien nykytilanne. Myös liikenneturvallisuuden toimintaympäristöä ja sen muutostekijöitä on kuvattu tiiviisti. ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022 

   Somerpalo, Sakari; Valtonen, Saara; Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
   Raportteja : 58/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksen tavoitteena oli kuvata alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa, asettaa palvelutasotavoitteita ja määrittää sen ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen seutu- ja yhdystieverkon merkitsevyysluokitus 

   Seila, Mikko; Krankka, Aleksi; Martikainen, Jaana; Helaakoski, Reijo
   Raportteja : 38/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Työssä tarkastellaan Uudenmaan ELY-keskuksen alueen kaikkien seutu- ja yhdysteiden merkittävyyttä tieosittain pois lukien Kehä I, Kehä II, Hakamäentie ja maantien 110 tieosuus välillä Helsinki–Kehä III. Edellinen alueelle ...
  • Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattori seuranta vuonna 2014 

   Keskitalo, Toni; Laita, Mika; Järvisalo, KIrsi; Ruuth, Janne; Toivanen, Henna
   Raportteja : 109/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 10.12.2015)
   Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti ...
  • Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta 2020 

   Ruuth, Janne; Keskitalo, Toni
   Raportteja : 13/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 18.06.2021)
   Ilmanlaatua on seurattu Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen kunnissa käyttäen ilmentäjinä havupuita ja niiden rungoilla kasvavia jäkäliä 1980-luvulta lähtien. Seuranta on toteutettu uusitun, yhteisen seurantaohjelman mukaisesti ...
  • Uudenmaan järvien kasviplanktonlajisto ja -biomassa vuonna 2016 

   Koivunen, Jonna; Palomäki, Arja; Nab Labs
   Raportteja : 55/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 24.11.2017)
   Osana Uudenmaan vesistöjen seurantaohjelmaa tarkasteltiin alueen 46 järven kasviplanktonyhteisöjä vuonna 2016. Järvistä otettiin yhteensä 55 kasviplanktonnäytettä. Vesistöjen seurantaohjelman tarkoituksena on kuvata vesien ...
  • Uudenmaan rannikkoalueen pohjaeläinyhteisöt vuosina 2011-2015 

   Suonpää-Espinola, Anu
   Raportteja : 33/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2019)
   Tässä raportissa kuvataan Uudenmaan merialueen pohjaeläinyhteisöjen tilaa. Uudenmaan rannikkoalue on rikkonainen ja sitä luonnehtivat kalliorannat. Sisäsaaristosta löytyy pehmeäpohjaisia ja reheviä lahtia ja hiekka-sorapohjia ...