Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Taajamakeitaan tarina: Hulevesillä luontokohteita 

   Wahlroos, Outi
   Raportteja : 56/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.05.2022)
   Raportissa on esitetty Uudellamaalla Vihdin Nummelan taajamassa toteutettu monivuotinen hulevesien luonnonmukaisen hallinnan vesiensuojeluprojekti. Lähtötilanteessa valtaojamaiseksi perattu, ja maan alle rumpuputkeen menossa ...
  • Tahkon liikenteen ja liikkumisen turvallisuussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi
   Raportteja : 79/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Tahkon alue on Pohjois-Savon merkittävin matkailukeskus ja yksi Suomen vilkkaimmista hiihtokeskuksista. Matkailukeskuksille liikenteen ja liikkumisen turvallisuus on tärkeää. Suunnitelman pohjaksi on käyty läpi ja analysoitu ...
  • Tahkon opastussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Lech, Pilvi
   Raportteja : 112/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2013)
   Tahkon opastussuunnitelma on laadittu osana laajempaa Tahkon matkailualueen liikennettä ja turvallisuutta koskevaa suunnitelmaa. Suunnitelmassa käsitellään Tahkon opastusta laaja-alaisesti. Suunnitelmassa käsitellään ...
  • Taistelutantereentie, Vöyri : Hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 125/2013 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2013)
   Taistelutantereentien (Slagfältsvägen) museotie sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa Vöyrin kunnan Oravaisissa. Tien nimi oli aikaisemmin Minnesstodsvägen, Minnesstodsintie. Tieosoite on17861/1/0-1/2789. Taistelutantereentie ...
  • Taivalkosken liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Raportteja : 34/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Taivalkosken kunta ovat laatineet yhdessä Taivalkosken kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laadittu suunnitelmaraportti sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman ...
  • Taksien kysyntä ja tarjonta Itä-Suomessa : Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti 

   Vähätörmä, Pekka
   Raportteja : 14/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 02 / 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää ELY-keskuksen nykyisen taksikiintiön määrittämisprosessin toimivuutta ja prosessin kehittämismahdollisuuksia. Selvitys on yksi Itä-Suomen henkilöliikennestrategian neljästä ...
  • Tallinmäki–Virojoki-tie, Hamina, Virolahti : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 60/2015 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2015)
   Tallinmäki ̶ Virojoki-museotie sijaitsee Haminan ja Virolahden kunnissa. Museotiejakson pituus on noin 35 kilometriä. Museotieksi poikkeuksellisesti tie 3513 (Tallinmäki ̶ Virojoki) on koko pituudeltaan museotie. Se on osa ...
  • Tampereen 2-kehä (mt 309) välillä Rusko–Lentola, Kangasala : Aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Soosalu, Laura; Lindroos, Nina
   Raportteja : 17/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2020)
   Tampereen 2-kehä on seudullinen maantieyhteys Tampereen kaupunkiseudulla, joka kokonaisuudessaan valmistuttua tulee sijoittumaan välille Pirkkala (lentoasema)–Sääksjärvi (valtatie 3)–Vuores–Hervanta–Rusko–Lentola. ...
  • Tampereen läntiset väylähankkeet 


   Raportteja : 103/2014 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2014)
   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto sekä Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä Tampereen läntisiä väylähankkeita koskevan suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on löytää Tampereen ...
  • Tarinoita palvelupoluilta : Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä 

   Alho, Linnea
   Raportteja : Uusimaa 42/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 18.05.2015)
   Raportti pohjautuu keväällä 2015 Vantaan työvoiman palvelukeskuksessa pidettyyn työpajaan. Työpajatapaamisia oli kevään kuluessa neljä, ja niiden aikana työntekijät kirjoittivat työstään. Tekstejä analysoitiin yhdessä ...
  • Tavoitteena tutkinto – unelmana ura : Hyviä käytäntöjä ESR-rahoitteisista maahanmuuttajahankkeista ohjelmakaudella 2007–2013 

   Pönni, Johanna
   Raportteja : 85/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2013)
   Tämä raportti esittelee ESR-rahoitteisia maahanmuuttajahankkeita ja niistä saatuja hyviä käytäntöjä. Raportissa esitellään hankkeet, joita on toteutettu Kaakkois-Suomen alueella rakennerahastokaudella 2007–2013. Lisäksi ...
  • TE-toimiston valmennuspalvelut työnhakuvalmiuksien vahvistajina : Työnhaku-, ura- ja työhönvalmennusten erot ja vaikuttavuus Uudellamaalla 

   Sundvall, Santtu
   Raportteja : 64/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 22.11.2017)
   Tässä selvityksessä tarkastellaan kolmen Uudenmaan TE-toimiston käytössä olevan valmennuspalvelun välisiä eroja asiakasmäärien ja vaikuttavuuden osalta niin tilastollisesta kuin laadullisesta näkökulmasta. Selvityksen ...
  • Tehottomia tukia vai talouskasvua ja osaamista : Katsaus rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteutukseen Kainuussa 

   Tabell-Jokelainen, Eija; Mustonen, Verna; Jokinen, Jarmo; Immonen, Heikki; Vilhu, Eero
   Raportteja : 26/2018 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2018)
   Euroopan unionin ohjelmakausi 2014–2020 on edennyt yli puoleen väliin. Kainuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta on kanavoitu alueen kehittämisorganisaatioille ja yrityksille ...
  • Tengeliönjoen säännöstelyn kehittäminen : Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 

   Honka, Aapo; Pikkupirtti, Maria
   Raportteja : 37/2017 (Lapin ELY-keskus, 05.07.2017)
  • TENHO -hankkeen ennakointiosion vaikuttavuusarviointi 

   Kokkonen, Anne
   Raportteja : 41/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 05.06.2014)
   TENHO -hanke eli työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittämisen hanke on Etelä-Savon ELY-keskuksessa vuoden 2011 alussa käynnistynyt oman tuotannon hanke (ESR). Tässä rapotissa arvioidaan TENHO ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoidon toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille vuoteen 2021 

   Räinä, Pekka (toim.); Liljaniemi, Petri; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Rautiala, Anu; Seppälä, Arto; Karjalainen, Niina; Kurkela, Anna; Honka, Aapo; Ylikörkkö, Jukka
   Raportteja : 66/2016 (Lapin ELY-keskus, 2016)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tervajoen valuma-alueen järvien säännöstelyn kehittäminen : Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat 

   Kumpumäki, Miia
   Raportteja : 54/2019 (Hämeen ELY-keskus, 12 / 2019)
   Tervajoen valuma-alueen järvien säännöstelyn kehittämishankkeessa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä säännöstelyn kehittämisen vaihtoehtoja. Ilmastonmuutos- ja säännöstelylaskennat on laadittu Suomen ...
  • Teuronjoen-Puujoen hydrologiset laskelmat 

   Sippel, Kalle; Kumpumäki, Miia
   Raportteja : 11/2021 (Hämeen ELY-keskus, 03 / 2021)
   Selvityksen tarkoituksena on tarkastella Teuronjoen ja Puujoen valuma-alueiden järvien säännöstelyä ja niiden kehittämismahdollisuuksia, ottaen huomioon muuttuva ilmasto ja vesistön nykyiset käyttötarpeet. Keskeisiä ...