Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Kaakkois-Suomen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020 : Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suomi 

   Pitkänen, Jyrki; Penttilä, Riikka; Pöllönen, Pirjo
   Raportteja : 8/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 02 / 2015)
   Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisstrategian 2014–2020 vision mukaan vuonna 2020 Kaakkois-Suomi tuottaa puhtaita ja alkuperältään tunnettuja elintarvikkeita sekä toimii elintarvikkeiden porttina itään. Suotuisan ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuus : Seurantaraportti 2013 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 27/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 06 / 2013)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2012 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien kuudennen vuosipäivityksen molemmille maakunnille. Tässä ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuus : Seurantaraportti 2014 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 21/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 03 / 2014)
   Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymenlaakson Liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2013 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien kahdeksannen vuosipäivityksen ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuus : Seurantaraportti 2015 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 22/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 03 / 2015)
   Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymenlaakson Liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2014 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien yhdeksännen vuosipäivityksen ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuus : Seurantaraportti 2016 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 59/2016 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2016)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson Liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2015 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien yhdeksännen vuosipäivityksen molemmille maakunnille. Tässä ...
  • Kaakkois-Suomen ekotehokkuusindikaattorit 2010 

   Toikka, Mika (toim.)
   Raportteja : 31/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto toteuttivat vuoden 2011 aikana ECOREG-hankkeessa valittujen ekotehokkuusindikaattorien viidennen vuosipäivityksen molemmille maakunnille. Tässä ...
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso 2020-2024 

   Weiste, Henriika; Piippo, Hilkka; Kauppinen, Jussi
   Raportteja : 7/2020 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 21.03.2020)
   Työn tavoitteena oli päivittää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma alueen liikkumistarpeita, uutta lainsäädäntöä ja rahoituskehystä vastaavaksi. Palvelutasomääritys koskee ensisijaisesti ...
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Heltimo, Juha; Lautala, Mikko
   Raportteja : 120/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 12 / 2013)
   Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on jalkauttaa valtakunnallisen liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon. Suunnitelma täsmentää ...
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen seutu- ja yhdystieverkon merkitsevyysluokitus : Poikkileikkaus vuoden 2012 tilanteesta 

   Seila, Mikko; Krankka, Aleksi; Martikainen, Jaana
   Raportteja : 53/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 06 / 2013)
   Työssä tarkastellaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueen kaikkien seutu- ja yhdysteiden merkittävyyttä tieosittain. Seutu- ja yhdystieverkon tiejaksot, joiden KVL on alle 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, kuuluvat tässä työssä ...
  • Kaakkois-Suomen liikennestrategia 

   Kivari, Markku; Helaakoski, Reijo
   Raportteja : 86/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 11 / 2014)
   Kaakkois-Suomen Liikennestrategia on valmisteltu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan liittojen, Liikenneviraston sekä kuntien kanssa. Strategia on yhteinen näkemys ja priorisoitu kannanotto ...
  • Kaakkois-Suomen luovien alojen strategiset painopisteet ja toimintaohjelma 2014–2018 

   Karhatsu, Eija (toim.)
   Raportteja : 99/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 11 / 2014)
   ELY-keskus asetti 30.6.2012 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisfoorumin, jonka tehtävänä oli laatia vuoden 2014 loppuun mennessä strategia luovien alojen yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiseksi. Tämän julkaisun ...
  • Kaakkois-Suomen nuorisotilastoja 

   Paananen, Tarja
   Raportteja : 41/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2013)
   Nuorisotakuu astui voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorisotakuu tarjoaa kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ...
  • Kaakkois-Suomen työmarkkinat vuosina 2008–2014 : - mitä taloustaantumassa on tähän mennessä tapahtunut 

   Melolinna, Niilo
   Raportteja : 7/2015 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 01 / 2015)
   Tässä raportissa on selvitetty Kaakkois-Suomessa tapahtuneita työmarkkinoiden muutoksia nykyisen taantuman ajalta, siis lähinnä vuodesta 2008 lähtien ja verrattu niitä koko maan keskimääräiseen kehitykseen ja aiemmin ...
  • Kaakkois-Suomen työmarkkinoiden katsaus 2011 

   Melolinna, Niilo
   Raportteja 10/2012 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 03.02.2012)
   Raportissa käsitellään Kaakkois-Suomen ja sen osa-alueiden työmarkkinoiden ajankohtaisia piirteitä: mennyttä kehitystä, nykytilaa sekä ennusteita tulevasta. Raportin tarkoituksena on paitsi esitellä Kaakkois-Suomen ...
  • Kaakkois-Suomen työmarkkinoiden katsaus 2012 

   Melolinna, Niilo
   Raportteja : 20/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 02 / 2013)
   Raportissa käsitellään Kaakkois-Suomen ja sen osa-alueiden työmarkkinoiden ajankohtaisia piirteitä: mennyttä kehitystä, nykytilaa sekä myös ennusteita tulevasta. Tarkasteltavina ovat väestön, tuotannon, työllisyyden sekä ...
  • Kaakkois-Suomen työpaikkojen muutokset tuotantoaloittain : Onko työllisyyden rakennemuutos vain viime vuosien ilmiö? 

   Melolinna, Niilo
   Raportteja : 16/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 02 / 2014)
   Tuotannon ja työllisyyden rakennemuutoksista on viime vuosina alettu puhua aiempaa voimakkaammin, kun Suomen historiassa merkittävien toimialojen kokonaisia tuotantoyksiköitä on suljettu. Työllisyyden rakennemuutos ei ole ...
  • "Kaikki toimi kohdallani" : Selvitys kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä 

   Karinen, Risto; Luukkonen, Tuomas; Kortelainen, Jeremias; Korhonen, Nita; Luomala, Noora
   Raportteja : 24/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 16.09.2020)
   Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa kotoutumispalveluita käyttävien maahanmuuttajien näkemyksiä saamistaan, kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisista palveluista, jotka ovat ohjaus- ja neuvontapalvelut, ...
  • Kainastonjoen yläosan järjestelyn velvoitetarkkailu : Loppuraportti 

   Tolonen, Mika; Annala, Laura
   Raportteja : 121/2013 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2013)
   Kainastonjoen yläosan järjestelyn vaikutuksia hankealueen vedenlaatuun tarkkailtiin yhtenä vuonna ennen vesistötöiden alkamista eli vuonna 2006, töiden toteuttamisvuosina 2007–2009 sekä kolmena töiden jälkeisenä vuonna ...
  • Kainuun ELY-keskuksen toimintakertomus vuodelta 2011 

   Puranen, Juha (toim.)
   Raportteja : 24/2012 (Kainuun ELY-keskus, 2012)
   Vuonna 2011 Kainuun ELY-keskuksen toiminta sujui jo varsin vakiintuneesti ja hyvässä sisäisessä ja ulkoisessa yhteistyöhengessä. Strategisia tulostavoitteita tarkentavat eri hallinnonaloilla asetetut toiminnalliset ...
  • Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurialojen työllisyys ja lisäkoulutustarve 2011 

   Helanen, Anu; Prokkola, Johanna
   Raportteja : 19/2012 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2012)
   Raportissa tarkastellaan tilastollisesti Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurialojen työllisyyttä työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastopalvelusta koostettujen tietojen pohjalta. Kulttuurialoilla viitataan käsi- ...