Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • ICT-alan tarvekartoitus 2011 : Yhteenveto työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimuksen ja C&Q-osaamistarvekartoituksen haastatteluista 

   Ahvenjärvi, Hannu
   Raportteja : 20/2012 (Kainuun ELY-keskus, 21.02.2012)
   Kainuun ELY-keskus ja alueen TE-toimistot yhdessä Kainuun ammattiopiston kanssa kartoittivat kainuulaisten ICT-alan yritysten työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeita sekä toimialan kehitysnäkymiä. Työvoiman ja koulutuksen ...
  • Iijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 

   Kettunen, Kaisa (toim.)
   Raportteja : 119/2015 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 12 / 2015)
   Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) tuli voimaan vuonna 2010, jonka jälkeen Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin kaikille vesistöille tulvariskien alustava arviointi. Näiden arviointien perusteella Maa- ja metsätalousministeriö ...
  • Iisalmen reitin ilmastonmuutostarkastelut : - säännöstelyjen toimivuus ja ilmastonmuutoksen vaikutukset kuormitukseen 

   Dubrovin, Tanja; Hjerppe, Turo; Huttunen, Inese; Huttunen, Markus; Jakkila, Juho; Piirainen, Vanamo; Miettinen, Tuulikki; Vallinkoski, Veli-Matti; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 13/2016 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 03 / 2016)
   Selvityksessä arvioitiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia Iisalmen reitin hydrologiaan, säännöstelylupien toimivuuteen sekä vesistöjen kuormitukseen ja tilaan. Ilmastoskenaarioiden perusteella virtaamien ennakoidaan kasvavan ...
  • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2019 - 2023 

   Aarnio, Päivi; Myllynen, Maria
   Raportteja : 18/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.03.2018)
   Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2019 – 2023. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
  • Ilmanlaadun seuranta Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2024–2028 

   Väkevä, Outi; Manninen, Hanna
   Raportteja : 34/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2023)
   Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen seuranta-alueelle vuosiksi 2024–2028. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset on sisällytetty ...
  • Ilmanlaadun seurantaohjelma Uudellamaalla : Päivitetty seurantaohjelma vuosille 2014-2018 

   Aarnio, Päivi; Airola, Hannu
   Raportteja : 11/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2013)
   Tässä julkaisussa esitetään ilmanlaadun seurantaohjelma Uudenmaan ympäristökeskuksen (alue nro 1) seurantaalueelle vuosiksi 2014 - 2018. Seurannan vaatimukset ja puitteet määritellään EU:n direktiiveissä, joiden säännökset ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2011 

   Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 97/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2012)
   Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli vuonna 2011 Porvoossa ja Lohjalla enimmäkseen hyvää tai tyydyttävää. Välttävän, huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun tilanteita oli melko vähän. Katujen keväinen ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2012 

   Matilainen, Liisa; Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati
   Raportteja : Raportteja 54/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2013)
   Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli vuonna 2012 Järvenpäässä ja Lohjalla enimmäkseen hyvää tai tyydyttävää (Järvenpäässä 93 % ja Lohjalla 99 % vuoden tunneista). Järvenpäässä huonon ja erittäin huonon ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2017 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 38/2018 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.08.2018)
   Vuonna 2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenne¬ympäristössä Keravalla ja kaupunkitaustaa edustavalla mittausasemalla Lohjalla. ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2021 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 55/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.06.2022)
   Vuonna 2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2014 

   Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 74/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2015)
   Vuonna 2014 HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitaustaa edustavalla mittausasemalla Lohjalla. Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015 

   Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 82/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 2016)
   Vuonna 2015 HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Järvenpäässä ja kaupunkitaustaa edustavalla mittausasemalla Lohjalla. Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2016 

   Malkki, Marjatta; Aarnio, Päivi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 30/2017 (Uudenmaan ELY-keskus, 17.08.2017)
   Vuonna 2016 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Porvoossa ja kaupunkitaustaa edustavalla mittausasemalla Lohjalla. Lisäksi ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2018 ja kehitys vuosina 2004−2018 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 28/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 08 / 2019)
   Vuonna 2018 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Lisäksi typpidioksidin ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2019 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 20/2020 (Uudenmaan ELY-keskus, 11.06.2020)
   Vuonna 2019 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Kirkkonummella ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2020 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 19/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.06.2021)
   Vuonna 2020 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Porvoossa ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla uudessa sijaintipaikassa. ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2022 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 33/2023 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2023)
   Vuonna 2022 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Järvenpäässä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2023 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 13/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 22.05.2024)
   Vuonna 2023 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Keravalla ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin pitoisuuksia ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla vuosina 2004 – 2013 

   Aarnio, Päivi; Matilainen, Liisa; Loukkola, Kati
   Raportteja : 60/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 09 / 2014)
   Ilmanlaatuindeksin perusteella arvioituna ilmanlaatu oli vuosina 2004 – 2013 Uudenmaan mittauskohteissa eli Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Lohjalla, Porvoossa ja Tuusulassa valtaosan ajasta hyvää tai tyydyttävää. ...
  • Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen 

   Jakkila, Juho; Dubrovin, Tanja; Miettinen, Tuulikki; Marttunen, Mika; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 119/2014 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2014)
   Raportissa tarkastellaan, miten ilmastonmuutoksen hydrologisiin vaikutuksiin voidaan sopeutua Nilsiän reitin järvien säännöstelykäytäntöjä muuttamalla. Hydrologisia vaikutuksia tarkastellaan Suomen ympäristökeskuksen ...