Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkell, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a government decree on dam safety (319/2010) on 5th May 2010. This dam safety guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dam safety guide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel, Milla (Editors)
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 11 / 2012)
   A new Dam Safety Act (494/2009) came into force on 1st October 2009 and a Government Decree on Dam Safety (319/2010) on 5th May 2010. This Dam Safety Guide replaces the Dam Safety Code of Practice (Publication of the ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Regina, Timo; Torkkel, Milla
   Raportteja : 89/2012 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2018)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerhetsguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Dammsäkerhetsguide 

   Isomäki, Eija; Maijala, Timo; Sulkakoski, Mikko; Torkkel (toim.), Milla
   Raportteja : 89/2012 (Hämeen ELY-keskus, 2012)
   Den nya dammsäkerhetslagen (494/2009) trädde i kraft 1.10.2009 och statsrådets förordning om dammsäkerhet (319/2010) 5.5.2010. Denna dammsäkerguide ersätter anvisningarna för dammsäkerhet (Jord- och skogsbruksministeriets ...
  • Davviduovdagat : ”Eurohpálaš duovddaoktasašsoahpamuša ollašuhttin Davvikalohta gielddain” Konfereansa čakčamánu 7.-9. beaivve 2011, Anár, Suopma 

   Raasakka, Noora (toim.); Sivonen, Sari (toim.)
   Raportteja : 48/2012 (Lapin ELY-keskus, 2012)
   Kansainvälinen Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteiden saavuttamista edistävä konferenssi järjestettiin Inarissa 7.-9.9.2011. Konferenssissa käsiteltiin maisemasopimuksen tavoitteita, tarpeita ja mahdollisuuksia ...
  • Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälven 

   Bengtsson, Thomas; Bern, Erik; Kangas, Marko; Kolhinen, Vesa; Laaksonen, Heli; Lantto, Heikki; Persson, Gunn; Uusikivi, Jari; Vehviläinen, Bertel
   Raportteja : 58/2013 (Lapin ELY-keskus, 07 / 2013)
  • Digitaalisten ajoseurantalaitteiden hyödynnettävyys nuorten liikenneturvallisuudessa 

   Törmä, Pekka
   Raportteja : 75/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09 / 2013)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää digitaalisten ajoseurantalaitteiden hyödynnettävyyttä nuorten liikenneturvallisuudessa. Tutkimukseen osallistuneiden asenteita ajonopeuksia ja digitaalista ajoseurantamenetelmää kohtaan ...
  • Digitaalisuus osana työhyvinvointia ja tuottavuutta : Kysely yrityksille 2022, Poweria työelämään -hanke 

   Vuorela, Pekka; Rautamo, Mikael; Erkkilä, Hanna-Kaisa; Kultanen, Helena
   Raportteja : 59/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Pirkanmaalla on käynnistetty vuonna 2022 ELY-keskuksen vetämä hanke ”Poweria työelämään: Parempaa kilpailukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta”. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisuutta osana työhyvinvointia ja ...
  • Digitalisaatio osana työhyvinvointia ja tuottavuutta : Poweria työelämään -hankkeen loppuraportti 

   Kulmala, Sanna
   Raportteja : 42/2023 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
   Poweria työelämään -hankkeen keskiössä oli auttaa työpaikkoja hyödyntämään digitalisaation tuomat mahdollisuudet työhyvinvointia ja kilpailukykyä vahvistavalla tavalla. Hanke sai alkunsa työelämän murrokseen, digitalisaatioon ...
  • E-luokan pohjavesialueet : E-luokan pohjavesialueiden luokittelun tukeminen ja luokitteluohjeen testaaminen 

   Pudas, Eeva; Siiro, Petri
   Raportteja : 87/2016 (Hämeen ELY-keskus, 10 / 2016)
   Hämeen ELY-keskuksessa toteutettiin kesällä 2016 OHKE-hanke SYKEn pohjavesialueisiin liittyvän luokitusohjeluonnoksen testaamiseksi käytännössä sekä ELY-keskusten luokittelutyötä helpottavien toimintamallien kehittämiseksi ...
  • E18 Turun kehätie välillä Naantali-Raisio : Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

   Ramboll Finland Oy
   Raportteja : 18/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 03 / 2016)
   E18 Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä päätieyhteyttä. E18 kulkee Naantalista Turun ja pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle. Valtakunnallisen merkityksen lisäksi Turun kehätiellä on tärkeä seudullinen ...
  • E18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali – Raisio : Ympäristövaikutusten arviointiselostus 

   Ramboll Finland Oy
   Raportteja : 102/2016 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2016)
   E18 Turun kehätie (kantatie 40) on osa Suomen tärkeintä päätieyhteyttä. E18 kulkee Naantalista Turun ja pääkaupunkiseudun kautta Vaalimaalle. Valtakunnallisen merkityksen lisäksi Turun kehätiellä on tärkeä seudullinen ...
  • eELY : ELY-keskusten toiminnan ja palvelujen sähköistäminen 

   Ryyppö, Outi; Tervo, Markku; Järvinen, Riikka; Honkakoski, Merja; Tonttila, Jarkko; Koskinen, Mika; Tommila, Päivi; Kangas, Suvi
   Raportteja : 104/2012 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 10 / 2012)
   ELY-keskusten palveluiden sähköistämisen kehittämisohjelma (eELY) on osa työ- ja elinkeinoministeriön laaja-alaista, monivuotista eTEM2.0-toimenpideohjelmaa, jonka tavoitteena on sähköisten palvelujen ja järjestelmien ...
  • Egentliga Finlands utbildningsstrategi 2015+ 

   Haarikko, Harri; Kuhmonen, Pirkko
   Raportteja : 74/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 09 / 2013)
   I Egentliga Finlands vuxenutbildningsstrategi 2009-2015 framgår det att mellangranskningen av strategin ska genomföras under 2012. Med hjälp av projektet Koulutusta ja yhteistyötä Varsinais-Suomeen (Utbildning och samarbete ...
  • Ekoenkät 2013 : Ekoproducenterna i Egentliga Finland flaggar för kvalitet och samarbete 

   Kuokkanen, Taina (red)
   Rapporter : 101/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 10 / 2013)
   MTK – Varsinais-Suomi, Egentliga Finlands ELY-centrals enhet för landsbygdstjänster samt ProAgria Länsi-Suomi skickade i början av 2013 till regionens lantbruksproducenter en enkät för att klarlägga ekoproducenternas ...
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä KEHA-keskuksen palvelutyytyväistutkimus 2017 : Yhteenvetoraportti 

   Lyytinen, Jukka; Ronkkainen, Tiina
   Raportteja : 52/2018 (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 24.10.2018)
   Asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tarjoamaan palveluun ja annettuja arvosanoja voidaan pitää hyvinä. ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen asiakkailta saamien ”palvelu kokonaisuudessaan” ...
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien sidosryhmätutkimus 2015 

   Kleemola, Jussi; Aavikko, Pekka; Kinnunen, Jari; HMV ServiceEconomy Ab
   Raportteja : 71/2015 (09 / 2015)
   Tutkimuksen kohteena olivat sidosryhmien edustajat, joiden kanssa ELY-keskukset ovat tehneet yhteistyötä vuoden 2014 aikana. Tutkimus toteutettiin kahtena sähköisenä kyselynä: sidosryhmille sekä ohjaaville ministeriöille ...
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palvelutyytyväisyystutkimus 2014 : Yhteenvetoraportti 

   Kleemola, Jussi; Aavikko, Pekka; Kinnunen, Jari
   Raportteja : 56/2015 (06 / 2015)
   Asiakkaiden antama positiivinen palaute palveluhenkisyydestä, ystävällisyydestä sekä asiakkaan yksilöllisestä huomioimisesta kertovat ELY-keskusten palvelukulttuurin olevan hyvällä mallilla. Vuoden 2014 palvelutyytyväisy ...
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten palvelutyytyväisyystutkimus 2015 : Yhteenvetoraportti 

   HMV service oy; Kleemola, Jussi; Aavikko, Pekka
   Raportteja : 62/2016 (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), 05 / 2015)
   Asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä ELY-keskusten tarjoamaan palveluun ja annettuja arvosanoja voidaan pitää erittäin hyvinä. ELY-keskusten valtakunnalliset keskimääräiset tyytyväisyysarvosanat ovat pysyneet käytännössä ...
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä KEHA-keskuksen palvelutyytyväisyystutkimus 2016 

   Junttila, Teija
   Raportteja : 23 (05 / 2017)
   Asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tarjoamaan palveluun ja annettuja arvosanoja voidaan pitää hyvinä. Virastojen valtakunnalliset keskimääräiset tyytyväisyysarvosanat ovat hivenen laskeneet ...