Opas

 

Uusimmat viitteet

 • Opas viranomaisille yhteisestä ojitusinvestoinnista 

  Keränen, Mauri
  Opas : 1/2024 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 01 / 2024)
  Nykyinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä päättyi vuoden 2022 lopussa. Kansallinen peruskuivatuksen tukijärjestelmä oli vanhentunut ja päällekkäinen mm. kosteikkotukien kanssa sekä on myös vaikeasti sovitettavissa EU:n ...
 • Lähteikköjen pohjaeläimet 

  Ilmonen, Jari
  Opas : 9/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Hankkeiden yhteydessä lajeja selvitettäessä panostetaan usein uhanalaisiin, suojeltuihin tai muuten huomioon otettaviin lajeihin, kuten luontodirektiivin liitteiden lajeihin. Tällöin pyritään arvioimaan hankkeen vaikutuksia ...
 • Helmi – sisävesien hiekkarantojen kunnostusopas 

  Rudnäs, Rasmus
  Opas : 8/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Tässä oppaassa käsitellään sisävesien hiekkarantoja keskittyen erityisesti järvien hiekkarantoihin. Tämän luontotyypin osalta syvennytään hiekkarantojen ekologiaan, hiekkarantaluontoa koskeviin uhkiin ja käydään läpi keinoja ...
 • Lähteikköjen ennallistamisopas 

  Eskelinen, Iina; Juutinen, Riikka
  Opas : 6/2023 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2023)
  Lähteikköjen ennallistamisopas on syntynyt tarpeesta parantaa lähde-elinympäristöjen tietopohjaa, terävöittää ennallistamisen tavoitteita ja vaikuttavuusseurantaa sekä koostaa ennallistamismenetelmiä. Painopiste on ennen ...
 • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Pirkanmaalle 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

  Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
  Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
 • Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion - guide för kartläggning av möjligheter 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Guiden Återvinning av vatten och näringsämnen från växthusproduktion är en läges rapport över hanteringen och forskningen inom växthusproduktionens miljökonsekvenser. Guiden fokuserar på utvecklingsmöjligheterna inom ...
 • Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon - opas mahdollisuuksien kartoittamiseen 

  Mikkola, Päivi; Bonde, Anna; Skuthälla, Jenny
  Opas : 1/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2023)
  Kasvihuonetuotannon vedet ja ravinteet kiertoon -opas on tilannekatsaus kasvihuonetuotannon ympäristövaikutusten hallinnan ja tutkimuksen tilanteeseen. Oppaassa keskitytään erityisesti vesistöpäästöjen hallinnan ja jätteiden ...
 • Vesitalousisännöitsijän opas 

  Karhunen, Anni; Leppiniemi, Outi (Toim.)
  Opas : 10/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2022)
  Suomen viljely- ja metsämaat on ojitettu, osa alueista useampaankin kertaan, toimivan ja kannattavan maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Aiemmin valtio toimi aktiivisesti ja edisti eri tavoin kuivatushankkeita, mutta valtion ...
 • Opas kurtturuusun torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : 8/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av vresros i Sverige och Finland 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes; Flemming, Lise-Lotte
  Opas : Guide 9/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Opas jättipalsamin torjuntaan Suomessa ja Ruotsissa 

  Backlund, Linda; Lönnblad-Björkholm, Claes
  Opas : Opas 6/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Tämä opas on laadittu Interreg Botnia-Atlantica -hankkeessa INSPECT, Invasive species eradication and control. Hanke toteutetaan Ruotsin ja Suomen välisenä yhteistyönä. Opas sisältää siksi molempia maita koskevaa tietoa ...
 • Handbok för bekämpning av jättebalsamin i Sverige och Finland 

  Lönnblad-Björkholm, Claes; Backlund, Linda
  Opas : Guide 7/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 21.09.2022)
  Denna handbok har tagits fram inom Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT, Invasive species eradication and control. Projektet är ett samarbete mellan Sverige och Finland. Handboken innehåller därför information som ...
 • Jätevesiopas. Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla. : Tämä opas sisältää vuonna 2017 uudistuneet säädökset jätevesien käsittelystä. 


  Opas : 1/2020 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 2020)
  Tämä jätevesiopas kertoo puolueettomasti, luotettavasti ja uudistuneeseen lainsäädäntöön nojautuen jäteveden käsittelyvaatimuksista vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Opas antaa myös neuvoja ...
 • Rättsfall om dikning 

  Autto, Hilja
  Opas : 4/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Utredningen innehåller information om regleringen av och avgörandepraxis i anslutning till dikning. I utredningen presenteras och tolkas i huvudsak utvalda beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD) och förvaltningsdomstolen ...
 • Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia 

  Autto, Hilja
  Opas : 3/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Selvitys sisältää tietoa ojitukseen liittyvästä sääntelystä ja ratkaisukäytännöstä. Selvityksessä esitellään ja tulkitaan pääasiassa valikoituja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ja hallinto-oikeuden (HaO) päätöksiä. ...
 • Stranderosion : Orsaker och förebyggande åtgärder 

  Keto, Katriina
  Opas : 2/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Erosion, det att rinnande vatten äter upp jordytan, är en naturlig process, som byggande, jordbearbetning, avlägsnande av växttäcke samt övrig mänsklig verksamhet och markanvändning ökar. Erosionsprocesser kan orsaka ras ...
 • Rantaeroosio ja sen torjunta 

  Keto, Katriina
  Opas : 1/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 31.03.2022)
  Virtaavan veden aiheuttama maaperän kuluminen eli eroosio on luonnollinen prosessi, jota rakentaminen, maanmuokkaus, maan kasvipeitteen poistaminen sekä muu ihmistoiminta ja maankäyttö lisäävät. Eroosioprosessit voivat ...
 • Kestävän kunnostamisen parhaat käytännöt 

  Laitinen, Jarno (Toim.); Kilponen, Ville; Kettunen, Annika; Virta, Oona; Pöyry, Emilia; Tengvall, Jukka; Nousiainen, Aura; Itkonen, Arto
  Opas : 5/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 03 / 2022)
  Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata käytännönläheisen prosessin kautta, miten kestävä kehitys voidaan huomioida eri vaiheissa maaperän kunnostushanketta. Julkaisussa esitellään esimerkkikohteiden avulla hyviä käytäntöjä, ...

Näytä lisää