Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Juuristotietopaketti : Juuret maan rakenteen parantajina 

   Myllys, Merja; Gustafsson, Markus; Koppelmäki, Kari; Känkänen, Harri; Palojärvi, Ansa; Alakukku, Laura
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 1/2015)
  • When horses challenge tractors : A showcase of local events in European Cooperation Day 2012, 2013 and 2014 

   Alvarez, Gabriel (publ. coordinator); Baetti, Maria (ed. team); Belenguer, Laura (ed. team); Bongers, Sarie (ed. team); Lazic, Ivana (ed. team); Godard, Sylvie (ed. team); Moselt, Mikis (ed. team); Terrien, Guillaume (ed. team); Walsh, Aisling (ed. team)
   Erillisjulkaisut (2005)
   European Cooperation Day is a communication campaign aiming to promote territorial cooperation in Europe to the general public through the organisation of local events. The purpose of this publication is to present some ...
  • Meidän joki : Lestijoen vesienhoidon käsikirja 

   Saari, Päivi; Rautio, Liisa Maria; Pakkala, Jukka; Nuotio, Eeva; Korpijärvi, Monika
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   "Elinvoimainen Lestijoen vesistö" -hankkeessa on julkaistu "Meidän joki – Lestijoen vesienhoidon käsikirja" –käsikirja, jonka avulla välitetään tietoa hankealueen asukkaille, elinkeinon harjoittajille sekä muille toimijoille ...
  • Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen 

   Pesonen, Liisa; Kaivosoja, Jere; Suomi, Pasi
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 5/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Ravinnetaseiden vaihtelut peltolohkojen välillä ja myös niiden sisällä voivat olla suuria. Toisissa paikoissa lannoituspanoksia hukataan, jolloin sadon käyttämättä jättämät ravinteet ovat alttiina huuhtoutumiselle pinta- ...
  • Hevostoiminnan ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Hollmén, Maarit
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 2/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Hevosten määrä on yli kaksinkertaistunut massamme kolmen viime vuosikymmenen aikana. Hevostaloudella on tärkeä merkitys maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Toiminnan laajentuessa myös ympäristökysymyksiin ...
  • Karjanlannan typpi- ja fosforimäärät sekä niiden jakautuminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Salmi, Pasi; Kulmala, Airi; Lillunen, Anu; Koskinen, Joni
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 4/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Karjanlanta on arvokasta lannoitetta, jonka sisältämät ravinteet tulisi käyttää mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi viljelykasvien ravinteina. Kotieläimet ovat jakaantuneet epätasaisesti sekä valtakunnallisesti, alueellisesti ...
  • Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen 

   Palva, Reetta
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 3/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
   Kasvuolosuhteet vaihtelevat tavallisesti hyvinkin paljon peltolohkoittain, ja samalla tavoin myös sadoissa voi olla suurta lohkokohtaista vaihtelua. Satotason lohkokohtainen määrittäminen ei kuitenkaan ole itsestään selvä ...
  • Avoin Suomi - kuka vastaa? : Työperusteisesta maahanmuutosta 

   Huttunen, Hannu-Pekka; Äärilä, Suvi
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 2010)
  • Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 

   Hellsten, Pasi; Arola, Teppo
   Erillisjulkaisut (2010)
   Tiehallinto on tarkkaillut Pohjois- ja Etelä-Savon alueella pohjaveden kloridipitoisuuksia 1990-luvulta asti. Pohjavesien kloridiseuranta on tärkeä osa alueiden ympäristön tilan seurantaa ja kloridiseurannan avulla ...
  • Ekot från istiden : Kvarkens skärgård - ett världsarv 

   Hietikko-Hautala, Tiina
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Kvarkens skärgård är Unescos första naturarvsobjekt i Finland. Historien om Kvarkens skärgård börjar för cirka tiotusen år sedan. Den smältande inlandsisen, som då drog sig tillbaka, lämnade efter sig en unik skärgård. ...
  • Jääkauden jälkinäytös : Merenkurkun saariston maailmanperintö 

   Hietikko-Hautala, Tiina
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Merenkurkun saaristo on Suomen ensimmäinen Unescon luonnonperintökohde. Merenkurkun saariston kertomus alkaa noin kymmenentuhannen vuoden takaa. Perääntyvän mannerjäätikön sulaminen synnytti tämän ainutlaatuisen saariston, ...
  • Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma : Kalajoki (Himanka), Kannus ja Lestijärvi 

   Kärki, Kukka-Maaria; Saari, Päivi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2010)
   Lestijokeen ja Lestijärveen rajautuvien peltojen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Kalajoen (Himanka), Kannuksen ja Lestijärven alueille on toteutettu EU-rahoitteisessa ja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ...
  • Työperusteisen maahanmuuton sanasto : 344 sanaa ja niiden selitykset 


   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Työperusteisen maahanmuuton sanasto on apuväline kaikille, jotka työssään tai muussa toiminnassaan kohtaavat maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Sanasto sisältää sekä työperusteiseen maahanmuuttoon että yleisemmin ...
  • Eväitä Itä-Suomesta 

   Turunen, Mirke; Paksu, Matti; Salonen, Anita; Westman, Leena; Kylänpää, Tuomas; Tuomi, Leena
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 2010)
   Eväitä Itä-Suomesta esittelee Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi -hankkeen (M14-hanke) aikana tehtyjä toimenpiteitä, koulutuksia, tapahtumia, kursseja ja tutkimuksia sekä niiden vaikutuksia ja ...
  • Valtatie 5 välillä Matkus-Siilinjärvi : Liikenteen hallinnan ja telematiikan yleissuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Savon ELY-keskus, 2010)
   Liikenteen hallinnan ja telematiikan yleissuunnitelma käsittää valtakunnallisesti ja seudullisesti merkittävän valtatien 5 osuuden Kuopion Matkuksen eritasoliittymästä Siilinjärven kantateiden 75 ja 77 eritasoliittymään. ...
  • Vattentjänstandelslag 

   Nummelin, Minna; Haliseva-Soila, Merja
   Erillisjulkaisut : Miljöhandbok_1_2010 (2010)
  • Vesihuolto-osuuskunta 

   Nummelin, Minna; Haliseva-Soila, Merja
   Ympäristöopas_1_2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2010)
  • Mikkelin Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys 

   Haajanen, Kirsi
   Erillisjulkaisut (Etelä-Savon ELY-keskus, 08.02.2010)
   Pohjavesialueilla on ollut ja on edelleen runsaasti pohjavedelle riskiä aiheuttavia toimintoja. Suojelusuunnitelmat päivitetään nyt Pursialan, Hanhikankaan ja Porrassalmen pohjavesialueille EAKR-osarahoitteisen hankkeen ...
  • Malisjoen kosteikkojen yleissuunnitelma 

   Rahkila, Riina; Honkela, Tanja; Anttila, Susanna
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 03 / 2010)
  • Pohjois-Pohjanmaan ympäristöhistoria 

   Enbuske, Matti
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2010)