Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 2226

  • Suosituksia kotoutumiskoulutuksen hankintoihin 

   Ruuskanen, Laura; Väänänen Anna-Mari
   Näkymiä (Uudenmaan ELY-keskusKainuun ELY-keskusPohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01.07.2022)
   Työvoimakoulutuksena järjestettävää kotoutumiskoulutusta hankkii 15 ELY-keskusta eri puolilla Suomea. Työvoimakoulutuksena järjestettävä kotoutumiskoulutus on merkittävä kotoutumista edistävä palvelu: koulutuksen aloitti ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvitys 2022 

   Somerpalo, Sakari; Valtonen, Saara; Krankka, Aleksi; Seila, Mikko
   Raportteja : 58/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Uudenmaan ELY-keskuksen merkittävän tieverkon palvelutasoselvityksen tavoitteena oli kuvata alueen maantieverkon henkilöliikenteelle ja kuljetuksille tarjoamaa palvelutasoa, asettaa palvelutasotavoitteita ja määrittää sen ...
  • Saaristomeriohjelma : Maatalouden vesiensuojelun tiekartta 

   Laurila, Elina; Kulmala, Airi; Luostarinen, Sari; Keto, Antton; Jaakkola, Mikko
   Raportteja : 60/2022 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 06 / 2022)
   Keväällä 2021 Sanna Marinin hallitus päätti käynnistää Saaristomeri-ohjelman, jolla edistetään vesiensuojelutoimenpiteitä Saaristo-meren valuma-alueella ja pyritään saamaan alue pois HELCOMin hot spot -listalta. ...
  • Förvaltningsplan för Torne älvs vattenförvaltningsområde 2022–2027 Del 1. Vattenförvaltningsområdesspecifika uppgifter 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 34/2022 (Lapin ELY-keskus, 15.06.2022)
   Denna förvaltningsplan innehåller uppgifter om vattnens status samt de åtgärder som krävs under vattenvårdsperioden 2022–2027 för att förbättra och upprätthålla vattnens status i Torne älvs vattenförvaltningsområde. Planen ...
  • Digitaalisuus osana työhyvinvointia ja tuottavuutta : Kysely yrityksille 2022, Poweria työelämään -hanke 

   Vuorela, Pekka; Rautamo, Mikael; Erkkilä, Hanna-Kaisa; Kultanen, Helena
   Raportteja : 59/2022 (Pirkanmaan ELY-keskus, 06 / 2022)
   Pirkanmaalla on käynnistetty vuonna 2022 ELY-keskuksen vetämä hanke ”Poweria työelämään: Parempaa kilpailukykyä ja työhyvinvointia digitaalisuudesta”. Hankkeessa tarkastellaan digitaalisuutta osana työhyvinvointia ja ...
  • Valtatie 1 Tuomarila - vt 2 Aluevaraussuunnitelma 


   Raportteja : 38/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.06.2022)
   Valtatie 1 (Turunväylä) on Helsingin ja Turun välinen yhteys, joka on osa kansainvälistä E18-yhteyttä ja kuuluu eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon. Aluevaraussuunnitelman suunnittelualue (noin 20 km) rajautuu idässä ...
  • Ilmanlaatu Uudellamaalla 2021 

   Väkevä, Outi; Loukkola, Kati
   Raportteja : 55/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 14.06.2022)
   Vuonna 2021 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuvatoimisesti typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäristössä Hyvinkäällä ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Typpidioksidin ...
  • Plan för hantering av översvämningsrisker i Kymmene älvs avrinningsområde för åren 2022–2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 64/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymmene älvs nedre lopp har enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut utsetts till ett av Finlands 22 områden med betydande översvämningsrisk. Planer för hantering av översvämningsrisker upprättas var sjätte år för ...
  • Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 60/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Kymijoen alaosa on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariskialueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ja ...
  • Haminan ja Kotkan rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2022-2027 

   Tuukkanen, Tapio; Höytämö, Jukka
   Raportteja : 61/2021 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 30.12.2021)
   Haminan ja Kotkan rannikkoalue on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä yhdeksi Suomen 22 merkittävästä tulvariski-alueesta. Tulvariskien hallintasuunnitelmat laaditaan kuuden vuoden välein kaikille vesistöalueille ...
  • Materiaalitehokkuus ympäristölupavelvollisissa laitoksissa : Raportti ELY-keskusten vuoden 2021 valtakunnallisen valvontateeman toteutuksesta ja tuloksista 

   Huotari, Arja
   Raportteja : 54/2022 (Hämeen ELY-keskus, 05 / 2022)
   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yhteiseksi ympäristölupien valvonnan teemaksi vuodelle 2021 valittiin materiaalitehokkuus. Teeman lähtökohtana oli vuoteen 2023 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma, jonka ...
  • Vesienhoidon toimenpideohjelma 2022–2027. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. 

   Teppo, Anssi (Toim.); Bonde, Anna; Koivisto, Anna-Maria (Toim.); Nikolajev-Wikström, Leena; Petäjä-Ronkainen, Anne; Westberg, Vincent; Dahlhem, Krister; Eklund, Lotta; Könönen, Oona; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka; Rantataro, Tilda; Saarenpää, Erika; Seppälä, Tommi; Tolonen, Mika; Vainio, Anna; Viitaniemi, Katja
   Raportteja : 41/2022 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 04 / 2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Dog-assisted flying squirrel inventories 

   Gustafsson, Jenny
   Näkymiä (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11.05.2022)
   The dog-assisted flying squirrel inventory action in the Flying Squirrel LIFE Project has several goals. One of the goals is to inventory flying squirrel occurrence in Rekijoki Natura 2000 areas both on Salo and Somero ...
  • Kyläteiden toteuttamismahdollisuudet Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella 

   Rahiala, Antti; Haukka, Pieta; Kuittinen, Teemu; Mattila, Severi
   Raportteja : 14/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 02.03.2022)
   Kyläteiden toteuttamismahdollisuuksia tutkittiin Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella. Konsulttina työssä on toiminut A-Insinöörit Civil Oy. Työn yhteydessä laadittiin olosuhdekriteeristö kylätieratkaisun käytölle, ...
  • Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen järjestämistapaselvitys 

   Suhonen, Mikko; Lehtinen, Vili; Aittokallio, Lotta; Kanerva, Olli
   Raportteja : 26/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.04.2022)
   Työssä määriteltiin vaihtoehtoisia avoimen joukkoliikenteen järjestämistapoja Uudenmaan ELY-keskuksen sekä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnittelualueeseen muodostivat Länsi-Uudenmaan kunnista Lohja, Vihti, Karkkila ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 36/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen vesienhoitoalueella. ...
  • Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 35/2022 (Lapin ELY-keskus, 22.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 30/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...
  • Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027: Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Puro-Tahvanainen, Annukka; Lindholm, Anne; Karjalainen, Niina; Pasanen, Jari
   Raportteja : 31/2022 (Lapin ELY-keskus, 25.01.2022)
   Tähän vesienhoitosuunnitelmaan on koottu tiedot vesien tilasta sekä vesienhoitokaudella 2022–2027 tarvittavat toimenpiteet vesien tilan parantamiseksi ja ylläpitämiseksi Kemijoen vesienhoitoalueella. Toimenpiteillä vähennetään ...
  • Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027 

   Räinä, Pekka; Ylikörkkö, Jukka; Lindholm, Anne; Puro-Tahvanainen, Annukka; Pasanen, Jari; Karjalainen, Niina
   Raportteja : 32/2022 (Lapin ELY-keskus, 21.04.2022)
   Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Erinomaisiksi tai hyviksi arvioitujen vesien tilaa ...