Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

Viitteet 1916-1935 / 2434

  • Uitonvirran – Pihlajaveden alueen kestävän kalastuksen ohjelma ja kalataloudellinen kehittämissuunnitelma 

   Hentinen, Teemu; Rajala, Joonas
   Raportteja : 78/2014 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2014)
   Jokainen kalastaja kalastusmuotoon katsomatta arvostaa kalastuskohteen puhdasta luontoa, saaliin tai kalastuskokemuksen varmuutta, alueen saavutettavuutta ja palveluja. Nämä alueellisen viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden ...
  • Ulkoiluta turvallisesti – ohjeita jaloittelutarhaa suunnittelevalle 

   Seuri, Pentti; Hellstedt, Maarit; Lillunen, Anu
   Erillisjulkaisut : TEHO-hankkeen julkaisuja 2/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Karjan vapaa liikkuminen edistää karjan terveyttä ja hyvinvointia siinä määrin, että asiasta on säädetty myös eläinsuojelulaissa. Vaikka laki ei velvoita ympärivuotiseen jaloitteluun, myönteiset kokemukset viittaavat siihen, ...
  • Undervattensmiljön i norra Östersjön : Viktigt att tänka på vid havsnära planering 

   Lundberg, Cecilia; Ögård, Jon; Ek, Malin; Snickars, Martin
   Raportteja : 70/2012 (Uudenmaan ELY-keskus, 2012)
   Undervattensmiljön i skärgårdarna och de kustnära områdena i norra Östersjön är mångformiga och produktiva. Arternas levnadsmil-jöer styrs bl.a. av bottentyp, exponeringsgrad och ljustillgång. Kunskap och information om ...
  • Uppgörande av miljötillståndsansökan för ett aktivt torvutvinningsområde som är mindre än 10 hektar 

   Koski, Ari
   Opas : 2/2019 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 06 / 2019)
   Oberoende av areal har torvutvinning och därtill anknuten dikning varit tillståndspliktig från och med 1.9.2014 (miljöskyddslagen 527/2014). I lagen utfärdades övergångsbestämmelser för små torvutvinningsområden som är i ...
  • Uskelanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 

   Uskelanjoen vesistöalueen tulvaryhmä
   Raportteja : 107/2015 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2015)
   Salon keskusta on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tämän tulvariskien hallintasuunnitelman Uskelanjoen tulvaryhmän ohjauksessa. Suunnitelmassa ...
  • Uskonnollisten yhteisöjen tekemä maahanmuuttajien kotoutumista edistävä työ Uudellamaalla 

   Timonen, Joonas
   Raportteja : 95/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 12.11.2014)
  • Utajärven liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Raportteja : 35/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Utajärven kunta ovat laatineet yhdessä Utajärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laadittu suunnitelmaraportti sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman ...
  • Utredning av kollektivtrafiken i Västra Nyland : Fastställande av servicenivån och utvecklingsprogram 2017–2020 

   Rintamäki, Jaakko; Poskiparta, Laura
   Raportteja : 89/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 10 / 2016)
   I detta arbete har fastställts mål för servicenivån för den regionala kollektivtrafiken i Västra Nyland och för kollektivtrafiken mot huvudstadsregionen för 2017–2020. NTM-centralen i Nyland och kommunerna i regionen har ...
  • Utredning om persontrafik och bestämmande av servicenivån för kollektivtrafiken av kommunerna i Östra Nyland och NTM-centralen i Nyland 

   Weiste, Henriika; Hyvänen, Anna-Sofia; Mantila, Atte; Mikko, Seila
   Raportteja : 91/2016 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2016)
   NMT-centralen i Nyland och kommunerna i Östra Nyland har berett ett förslag för fastställande av kollektivtrafikens servicenivå i området. Målet med att fastställa denna servicenivå är att beskriva hurdana kollektivtrafiktjänster ...
  • Utvecklingsplan för Närpes å 

   Bonde, Anna; Sivil, Mika (Västra Finlands miljöcentral, 02 / 2006)
   Närpes å är en stor, naturligt humusrik å som rinner genom Jurva och Närpes. I det övre loppet finns två sjöar och i mynningsområdet finns en invallad havsvik. På avrinningsområdet, som domineras av åkrar och skog, finns ...
  • Utvecklingsplanen för Nylands landsbygd 2023–2027 : Smaka på Nyland! 


   Elinvoimaa alueelle : 3/2021 (Uudenmaan ELY-keskus, 15.11.2021)
   Den regionala planen för utveckling av landsbygden i Nyland innehåller de centrala tyngdpunkterna för utvecklingen av landsbygden under åren 2023–2027. Beredningen av utvecklingsplanen har varit en process som involverat ...
  • Uuden edessä. Start. Up. : Tuki, toimet ja tulevaisuus ICT-alan rakennemuutoksessa 

   Knuutila, Annikaisa (toim.); Salkoaho, Urpo (toim.)
   Erillisjulkaisut (Pirkanmaan ELY-keskus, 2015)
   ICT-ala rakennemuutoksen koko kuvan näkeminen ei ole helppoa. Rakennemuutos on pakottanut yritykset ja yksilöt etsimään selviämisvaihtoehtoja, julkiset ja yksityiset yhteisöt ovat olleet mukana rakentamassa uusille poluille ...
  • Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 

   Uljas, Mikko; Hytönen, Klas; Svenns, Terhi; Turunen, Hannakaisu
   Raportteja : 12/2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 02 / 2015)
   Uudenkaarlepyyn liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu seudun kuntien ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden, liikkumisen, toimintaympäristön ja liikennejärjestelmän ...
  • Uudenkaupungin Vainionpää-Virtalan kedon hoitosuunnitelma 

   Salonen, Liina
   Raportteja : 65/2013 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2013)
   Perinnemaisemat ovat perinteisen karjatalouden myötä syntyneitä elinympäristöjä, kuten niittyjä, ketoja, metsälaitumia ja hakamaita. Näissä ainutlaatuisissa elinympäristöissä kasvi- ja hyönteislajisto on erityisen monipuolista. ...
  • Uudenmaan arvokkaat kalkkikalliot ja lehdot : Monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden suojelu korvataan metsänomistajalle 

   Vuorinen, Esko
   Esitteet (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2012)
   Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman(METSO) tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus. Ohjelman avulla metsänomistaja voi saada tuloja metsäluonnon suojelusta ja hoidosta.
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 

   Väre, Seija; Tuomola, Katja; Parviainen, Siru; Krankka, Maija
   Raportteja : 14/2014 (Uudenmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen alueelle tehdyn hirvieläinvaara-alueita koskevan selvityksen tavoitteena on ollut päivittää ja yhtenäistää koko Uudenmaan ELY-alueen (Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme) ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen alueellinen hirvieläinvaaraselvitys 2019 

   Soosalu, Laura; Udd, Antti; Lindroos, Nina; Pakarinen, Janne
   Raportteja : 36/2019 (Uudenmaan ELY-keskus, 29.10.2019)
   Uudenmaan ELY-keskuksen Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakuntia koskevan hirvieläinvaaraselvityksen tavoitteena on ollut päivittää vuosina 2014 ja 2018 laadituissa selvityksissä esitetyt toimenpiteet ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2010 

   Lautala, Mikko; Voltti, Ville; Krankka, Aleksi (Pohjois-Savon ELY-keskus, 09.09.2016)
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kevyen liikenteen hanketarpeita priorisoidaan ns. kevyen liikenteen hankekorissa. Valtion aluehallinnossa vuoden 2010 alussa toteutetun rakenneuudistuksen ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen tarveselvitys 2013 

   Lautala, Mikko; Krankka, Aleksi; Martikainen, Jaana
   Raportteja : 50/2013 (Uudenmaan ELY-keskus, 06 / 2013)
   Suunnitelmassa on kuvattu Uudenmaan ELY-keskuksen kevyen liikenteen hankkeiden priorisointimenetelmä ja hankekorimenettely. ELY-keskus ylläpitää tietoa maanteiden kevyen liikenteen hanketarpeista sekä niiden kiireellisyydestä ...
  • Uudenmaan ELY-keskuksen kouluselvitys : Maanteiden liikenneturvallisuus koulujen läheisyydessä 

   Krankka, Aleksi; Seila, Mikko; Niemelä, Mari
   Raportteja : 2/2024 (Uudenmaan ELY-keskus, 31.01.2024)
   Suomen koulumaailma on viime vuosikymmeninä kokenut merkittäviä muutoksia, kun kouluverkko on harventunut. Koulujen oppilasmäärät ovat kasvaneet, ja ne sijoittuvat aiempaa useammin keskustaajamiin. Vaikka koulujen ...