Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

Viitteet 1721-1740 / 2434

  • Ta vara på din åker : tips för arrendegivaren och arrendatorn 

   Kaasinen, Susanna; Kulmala, Airi; Myyrä, Sami
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2013)
   Andelen arrendejord av Finlands odlade areal är nästan en tredjedel. Korta avtal försvårar planeringen av produktionen och sporrar inte arrendatorn till att satsa på åkerns markkvalitet trots att det skulle vara viktigt ...
  • Taajamakeitaan tarina: Hulevesillä luontokohteita 

   Wahlroos, Outi
   Raportteja : 56/2022 (Uudenmaan ELY-keskus, 01.05.2022)
   Raportissa on esitetty Uudellamaalla Vihdin Nummelan taajamassa toteutettu monivuotinen hulevesien luonnonmukaisen hallinnan vesiensuojeluprojekti. Lähtötilanteessa valtaojamaiseksi perattu, ja maan alle rumpuputkeen menossa ...
  • Taasianjoen tila vesistötyön jälkeen : Tutkimukset 1999-2008 

   Laaksonen, Rami
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 10/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 07 / 2010)
   Itä-Uudellamaalla sijaitsevaa Taasianjokea kunnostettiin vuosina 1990–1997. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena oli vähentää joen haitallista tulvimista sekä lisätä joen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muuta merkitystä. ...
  • Tahkon liikenteen ja liikkumisen turvallisuussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Kinnunen, Teemu; Lesch, Pilvi
   Raportteja : 79/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 10 / 2013)
   Tahkon alue on Pohjois-Savon merkittävin matkailukeskus ja yksi Suomen vilkkaimmista hiihtokeskuksista. Matkailukeskuksille liikenteen ja liikkumisen turvallisuus on tärkeää. Suunnitelman pohjaksi on käyty läpi ja analysoitu ...
  • Tahkon opastussuunnitelma 

   Mäkelä, Olli; Lech, Pilvi
   Raportteja : 112/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2013)
   Tahkon opastussuunnitelma on laadittu osana laajempaa Tahkon matkailualueen liikennettä ja turvallisuutta koskevaa suunnitelmaa. Suunnitelmassa käsitellään Tahkon opastusta laaja-alaisesti. Suunnitelmassa käsitellään ...
  • Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 


   Esitteet (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 10 / 2015)
  • Taistelutantereentie, Vöyri : Hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 125/2013 (Pirkanmaan, ELY-keskus, 12 / 2013)
   Taistelutantereentien (Slagfältsvägen) museotie sijaitsee Pohjanmaan maakunnassa Vöyrin kunnan Oravaisissa. Tien nimi oli aikaisemmin Minnesstodsvägen, Minnesstodsintie. Tieosoite on17861/1/0-1/2789. Taistelutantereentie ...
  • Taivalkosken liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Raportteja : 34/2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 01 / 2014)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Taivalkosken kunta ovat laatineet yhdessä Taivalkosken kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Työn tuloksena laadittu suunnitelmaraportti sisältää sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman ...
  • Taksien kysyntä ja tarjonta Itä-Suomessa : Itä-Suomen henkilöliikennestrategian osaprojekti 

   Vähätörmä, Pekka
   Raportteja : 14/2013 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 02 / 2013)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää ELY-keskuksen nykyisen taksikiintiön määrittämisprosessin toimivuutta ja prosessin kehittämismahdollisuuksia. Selvitys on yksi Itä-Suomen henkilöliikennestrategian neljästä ...
  • Tallinmäki–Virojoki-tie, Hamina, Virolahti : Museotien hoito- ja ylläpitosuunnitelma 

   Piltz, Martti; Soosalu, Laura
   Raportteja : 60/2015 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2015)
   Tallinmäki ̶ Virojoki-museotie sijaitsee Haminan ja Virolahden kunnissa. Museotiejakson pituus on noin 35 kilometriä. Museotieksi poikkeuksellisesti tie 3513 (Tallinmäki ̶ Virojoki) on koko pituudeltaan museotie. Se on osa ...
  • Talousmetsien luonnonhoito : Lähteiden kunnostus 

   Lyytikäinen, Veli; Rummukainen, Helge; Luotonen, Hannu (Pohjois-Karjalan ympäristokeskus, Metsäkeskus Pohjois-Karjala, 2007)
   Julkaistu 2006 - 2007?
  • Talviaikainen happitilanne eräissä Pohjois-Savon järvissä vuosina 1997-2008 

   Hammar, Taina; Kanninen, Antti
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Savo 12/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 12 / 2010)
   Pohjois-Savossa seurattiin talviaikaista happitilannetta vuosina 1997-2008. Seurannan kohteena oli neljä pienehköä järveä (Iso-Valkeinen, Kevätön, Kolmisoppi ja Vehmasjärvi), jotka ovat erityyppisiä syvyydeltään, ...
  • Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma 

   Yrjölä, Rauno; Vaskelainen, Elina; Uppstu, Peter (Hämeen ympäristökeskus, 08 / 2007)
   Tammelan Kuivajärven hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin osana Tammelan kunnan vetämää EU-rahoitteista hanketta, jossa keskityttiin Pyhäjärven, Kuivajärven ja Kaukjärven kunnostusmahdollisuuksiin ja virkistyskäytön ...
  • Tampereen 2-kehä (mt 309) välillä Rusko–Lentola, Kangasala : Aluevaraussuunnitelma 

   Soisalo, Antti; Ekholm, Anne; Lehto, Kari; Soosalu, Laura; Lindroos, Nina
   Raportteja : 17/2020 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2020)
   Tampereen 2-kehä on seudullinen maantieyhteys Tampereen kaupunkiseudulla, joka kokonaisuudessaan valmistuttua tulee sijoittumaan välille Pirkkala (lentoasema)–Sääksjärvi (valtatie 3)–Vuores–Hervanta–Rusko–Lentola. ...
  • Tampereen läntiset väylähankkeet 


   Raportteja : 103/2014 (Pirkanmaan ELY-keskus, 12 / 2014)
   Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan liitto sekä Liikennevirasto ovat laatineet yhteistyössä Tampereen läntisiä väylähankkeita koskevan suunnitelman. Suunnitelman tavoitteena on löytää Tampereen ...
  • Tapilanlahti : Ruovikkoalueen ja lähiympäristön hoidon ja käytön yleissuunnitelma 

   Härjämäki, Kimmo; Hagelberg, Eija (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2008)
  • Targeted measures bring the greatest benefits for environmental protection in agriculture final report of the TEHO Plus project (2011–2014) 

   Launto-Tiuttu, Aino; Heikkinen, Janne; Koskinen, Joni; Lankinen, Eevakaisa; Lundström, Eriika; Puustinen, Satu; Röytiö, Jaana; Vartiainen, Elisa; Wilander, Silva; Yli-Heikkilä, Katariina
   Erillisjulkaisut : 9/2014 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2014)
   Targeted measures bring the greatest benefits for environmental protection in agriculture final report of the TEHO Plus project (2011–2014). Particular priority areas of the project activities included creating a training ...
  • Tarinoita palvelupoluilta : Työtä Vantaan TYPissä kahdella vuosikymmenellä 

   Alho, Linnea
   Raportteja : Uusimaa 42/2015 (Uudenmaan ELY-keskus, 18.05.2015)
   Raportti pohjautuu keväällä 2015 Vantaan työvoiman palvelukeskuksessa pidettyyn työpajaan. Työpajatapaamisia oli kevään kuluessa neljä, ja niiden aikana työntekijät kirjoittivat työstään. Tekstejä analysoitiin yhdessä ...
  • Tavoitteena hyvä ympäristö - Uudenmaan ympäristökeskuksen tiedottaminen ja julkisuus sanomalehdissä 

   Eerola, Karoliina (Uudenmaan ympäristökeskus, 12 / 2008)
   Tutkimuksessa selviää, että Uudenmaan ympäristökeskus on hyvin selvillä oman sanomalehtijulkisuutensa aihepiireistä ja käsittelytavoista, vaikka organisaation uutisseurantapalvelun käyttö on vähäistä. Uutisointi ...
  • Tavoitteena tutkinto – unelmana ura : Hyviä käytäntöjä ESR-rahoitteisista maahanmuuttajahankkeista ohjelmakaudella 2007–2013 

   Pönni, Johanna
   Raportteja : 85/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 09 / 2013)
   Tämä raportti esittelee ESR-rahoitteisia maahanmuuttajahankkeita ja niistä saatuja hyviä käytäntöjä. Raportissa esitellään hankkeet, joita on toteutettu Kaakkois-Suomen alueella rakennerahastokaudella 2007–2013. Lisäksi ...