Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

Viitteet 1465-1484 / 2426

  • Raahen liikenneturvallisuussuunnitelma 

   Piippo, Hilkka; Raappana, Juha; Puolimatka, Hanna; Joensuu, Leena
   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 10 / 2012)
  • Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma 2021 


   Raportteja : 12/2021 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 15.04.2021)
   Raahen seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelmassa 2021 on määritelty joukkoliikenteen palvelutaso sekä laadittu joukkoliikenteen linjasto kesällä 2021 alkavaa sopimuskautta varten. Liikenne kilpailutetaan ...
  • Raahen seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 


   Erillisjulkaisut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 09 / 2012)
   Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Raahen seudun kunnat, Raahe, Pyhäjoki, Siikajoki ja Vihanti ovat yhteistyössä laatineet Raahen seutukunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Suunnittelutyö on tehty Raahen seutukunnan kuntien ...
  • Raakapuu- ja tuulivoimakuljetukset alemmalla maantieverkolla 


   Raportteja : 57/2023 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, 11 / 2023)
   Raakapuu- ja tuulivoimakuljetukset alemmalla maantieverkolla -selvitys koskee Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueiden raakapuu- ja tuulivoimakuljetuksia sekä kuljetusten kannalta tärkeää alempaa maantieverkkoa. Alempaan ...
  • Raakkuopas Etelä-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 4/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Raakkuopas Pirkanmaalle 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 3/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Raakkuopas Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen 

   Vainionpää, Katja; Mäkinen, Lotta; Mäenpää, Eero; Pakkala, Jukka
   Opas : 2/2023 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusPirkanmaan ELY-keskusVarsinais-Suomen ELY-keskus, 11 / 2023)
   Tämä opas on tarkoitettu maanomistajille raakkujokien varsille. Opas tarjoaa konkreettisia ohjeita, jotka auttavat säilyttämään uhanalaisen raakun elinympäristöt. Tämä kirja on tehty osana LIFE Revives (LIFE20 NAT/FI/000611) ...
  • Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja 20/2010 : 20/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2010)
   Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Karjaan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina on tehty kunnostussuunnitelmat Kaskimaalle ja Kolijärvelle. Vuonna ...
  • Raaseporin Persbölen Kvarnträskin perustila : Raaseporin kuntakohtainen järvikunnostusohjelma 

   Hagman, Anne-Marie
   Julkaisut 2010-2011 : Uusimaa 17/2011 (Uudenmaan ELY-keskus, 12 / 2011)
   Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Raaseporin alueella on tehty aiemmin Karjaan kuntakohtaisessa järvikunnostusohjelmassa Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Karjaan kaupungin ...
  • Raaseporin Totalfladanin ja Persöfladanin linnustoselvitys 2009 : Fågelutredning i Totalfladan och Persöfladan i Raseborg 2009 

   Honkala, Juha
   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : 28/2010 (Uudenmaan ELY-keskus, 02 / 2011)
   Raaseporin Total- ja Persöfladanien merenlahdet ovat monipuolinen lintuvesikokonaisuus. Lahdet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja lisäksi ne on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi lintualueiksi ...
  • Raatteentie, Suomussalmi : Museotien kunnossapitosuunnitelma 

   Pentti, Mikko; Soosalu, Laura
   Raportteja : 22/2021 (Pirkanmaan ELY-keskus, 2021)
   Raatteentie (yhdystie 9125) on Suomussalmen kunnassa Kokkojoelta (seututieltä 912) Raatteeseen rajavyöhykkeelle johtava sorapintainen yhdystie. Museotien pituus on 19,2 kilometriä. Raatteentien ympäristössä on runsaasti ...
  • Rahoitusta ympäristöhankkeille Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa 

   Mikkola, Marika (toim.) (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 2008)
  • Rahoitusta yrityksille 

   (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
  • Rahoitustuet ympäristöhankkeille vuosina 2000 - 2003 

   Nokka, Teija; Haliseva-Soila, Merja (Länsi-Suomen ympäristökeskus, 09 / 2003)
  • Raisionlahden hoitosuunnitelma 2012 

   Orjala, Mika
   Erillisjulkaisut (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 01 / 2013)
  • Rajaliikenteen ohjausjärjestelmän esiselvitys 

   Väistö, Elina; Salonen, Noora; Mäkinen, Kaisa
   Raportteja : 31/2013 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 04 / 2013)
   Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla on ajoittain pitkiä raskaiden ajoneuvojen jonoja ja tulevien hankkeiden myötä rajan ja sen lähialueiden on ennustettu ruuhkautuvan entistä enemmän. Suomen ja Venäjän rajalle on mietitty ...
  • Rajaliikenteen turvallisuusselvitys : Liikenneturvallisuussuunnitelma Kaakkois-Suomen kansainvälisen liikenteen kuormittamalle tiestölle 

   Lehtonen, Sonja; Reihe, Hanna; Svenns, Terhi
   Raportteja : 37/2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 06 / 2014)
   Rajaliikenteen turvallisuusselvitys on osa rajan ylittävän liikenteen liikenneturvallisuusprojektia (ENPI CBC ”Cross-Border Road Traffic Safety” -project). Suunnittelualue rajautuu karkeasti valtateiden 6, 7 ja 15 muodostaman ...
  • Rakennemuutoksen hoidon rakennuspalikat - Aluetoimijoiden opas ÄRM-tilanteisiin 

   Owal Group Oy
   Erillisjulkaisut (Hämeen ELY-keskus, 25.08.2023)
   Tämä opaskirja on suunnattu eri toimijoiden tueksi äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitoon ja varautumiseen. Oppaan fokus on negatiivisissa rakennemuutoksissa mutta näkökulmia voidaan hyödyntää myös muunlaisissa ...
  • Rakennuskivilouhinnassa syntyvän sivukiven hyötykäyttö Kaakkois-Suomessa 

   Räisänen, Mika; Venäläinen, Pirjo; Lehto, Hannu; Härmä, Paavo; Ojalainen, Jukka; Kuula-Väisänen, Pirjo; Komulainen, Heikki; Kauppinen-Räisänen, Hannele; Vallius, Pekka; Vuori, Saku (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 2007)
   Rakennuskivilouhimoiden päätuote on määrämittainen tarkat laatukriteerit omaava useiden tonnien painoinen kiviblokki. Kaakkois-Suomessa louhinnan sivutuotteena muodostuu keskimäärin 80 % vaihtelevan kokoista kiviainesta ...