Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa ELY-keskus

  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Jaatilanjoki 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra; Anttila, Soile; Juuti, Heljä
   Raportteja : 30/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouskosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuskohteiden yleissuunnitelma Jaatilanjoen valuma-alueelle tehtiin syksyllä 2011. Samanaikaisesti päivitettiin aiempi suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Rinnan tämän hankkeen ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Rauma 

   Kemppainen, Ritva; Ryömä, Henna; Gustafsson, Leena; Paassilta, Elina; Koistinen, Titta; Karhunen, Anni; Härjämäki, Kimmo
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 12/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 12 / 2011)
   Rauman alueella toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma vuonna 2010. Hankkeessa etsittiin maatalouden ympäristötuen erityistuella hoidettavaksi soveltuvia luonnon ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot : Tarvasjoen valuma-alue 

   Vuorinen, Esko; Nyqvist, Petra; Anttila, Soile; Juuti, Heljä
   Raportteja : 29/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2012)
   Maatalouskosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuskohteiden yleissuunnitelma Tarvasjoen valuma-alueelle tehtiin syksyllä 2011. Samanaikaisesti päivitettiin aiempi suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma. Rinnan tämän hankkeen ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Luvia ja Eurajoki 

   Härjämäki, Kimmo; Karhunen, Anni; Gustafsson, Leena; Paassilta, Elina; Myllyoja, Ilkka
   Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisuja : Varsinais-Suomi 9/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2011)
   Luvian ja Eurajoen kuntien alueella toteutettiin maa- ja metsätalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma 2009–2010. Hankkeessa etsittiin maatalousympäristöstä ja osin ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Uskelanjoen alaosa 

   Kemppainen, Ritva; Kalpa, Arto; Juuti, Heljä; Tähtinen, Sanna; Anttila, Soile; Myllyoja, Ilkka; Karhunen, Anni; Sainisto, Petra; Onjukka, Anu
   Raportteja : 75/2012 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 08 / 2012)
   Uskelanjoen valuma-alueen alaosassa Salossa toteutettiin maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Suunnitelma kuuluu Uskelanjoen yleissuunnittelukokonaisuuteen, josta Uskelanjoen yläosa julkaistiin ...
  • Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot: Uskelanjoen yläosa 

   Kemppainen, Irma; Karhunen, Anni
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 3/2011 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 2011)
   Uskelanjoen valuma-alueen yläosassa Somerolla ja Salon Kiikalassa ja Perttelissä tehtiin maatalousalueiden monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma Suunnitelma on jatkoa vuonna 2009 ilmestyneelle Suomusjärven ja ...
  • Maa-ainesalueiden tila ja kunnostustarve : SOKKA-hanke 

   Peltonen, Janita
   Raportteja : 127/2015 (Kainuun ELY-keskus, 12 / 2015)
   Jälkihoitamattomien maa-ainestenottoalueiden tiedetään voivan aiheuttaa muun muassa pohjaveden laadun muutoksia, merkittävää maisemallista haittaa sekä jyrkkärinteisinä myös turvallisuusriskin. Viimeistään ottamistoiminnan ...
  • Maa-ainesten oton nykytila ja kunnostustarve pohjavesialueilla Varsinais-Suomi, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta 

   Klapp, Aleksis
   Julkaisut 2010-2011 : Varsinais-Suomi 2/2010 (Varsinais-Suomen ELY-keskus, 04 / 2010)
   Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden nykytilan ja kunnostustarpeen kartoitushanke (SOKKA-hanke) on toteutettu Lounais-Suomessa Varsinais-Suomen, Rauman seudun ja Pohjois-Satakunnan alueella. Hanke on osa Suomen ...
  • Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarve Porin seutukunnassa 

   Pitkäranta, Reijo (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 03 / 2008)
   Porin seutukunnassa vuosina 2006 – 2007 toimineen maa-ainesten ottoa ja pohjaveden suojelua ohjaavan hankkeen (SEMOPOSU) yhteydessä kartoitettiin muiden tehtävien ohella alueen maa- ja kalliokiviainesten ottoalueet. SEMOPOSU ...
  • Maa-ainesten ottoalueiden nykytila ja kunnostustarveselvitys Pohjois-Savossa : Sokka -projekti Pohjois-Savossa 2007-2009 

   Nuortimo, Elina
   Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja : Pohjois-Savo 10/2010 (Pohjois-Savon ELY-keskus, 11 / 2010)
   Pohjois-Savon soranottoalueiden kartoitus ja kunnostustarve –hankkeen tavoitteena oli kartoittaa alueella sijaitsevia vanhoja maa-aineksenottoalueita ja selvittää niiden tila ja kunnostustarve. Työ on tehty osana ...
  • Maa-ainesten ottopaikkojen jälkihoito : Kokemuksia Ruokosaaresta ja Rapulasta 

   Puonti, Mika (Keski-Suomen ympäristökeskus, 2003)
   Tässä julkaisussa käydään ensin lyhyesti läpi jälkihoidon merkitystä ja esitellään joitakin keskeisiä menetelmiä. Mikään kattava jälkihoito-opas tämä ei kuitenkaan ole, tarkempaa tietoa jälkihoidon periaatteista löytyy ...
  • Maahanmuuttajat kuntalaisina : Selvitys maahanmuuttajien elämäntilanteesta ja palveluista Itä-Suomessa 2010 

   Uusikylä, Petri; Puurtinen, Sari; Terävä, Eeva; Kinnunen, Katri
   Julkaisut 2010-2011 : Etelä-Savo 8/2010 (Etelä-Savon ELY-keskus, 11 / 2010)
   Tämän selvityksen tavoitteena on kehittää Itä-Suomen alueen valmiuksia huomioida tämänhetkinen ja tuleva maahanmuuttajaväestö sekä tuottaa tämän pohjalta kehittämissuosituksia, jotka edistävät Itä-Suomen houkuttelevuutta ...
  • Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen moduulimallin ulkoinen arviointi : Hieman hiomalla timantiksi 

   Huotari, Kari; Pitkänen, Sari; Jauhola, Laura
   Raportteja : 54/2012 (Kainuun ELY-keskus, 06 / 2012)
   Kainuun ELY-keskus järjestää yhteistyössä alueen TE-toimistojen kanssa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta moduulimuotoisena. Kotoutumiskoulutusta järjestetään aikuisille, kotoutumislain piirissä oleville maahanmuuttajille. ...
  • Maahanmuuttajien merkitys tulevaisuuden työvoimana Pirkanmaalla 

   Karinen, Risto; Korhonen, Nita (Pirkanmaan, ELY-keskus, 2011)
   Maahanmuuttajien määrä Pirkanmaalla on edelleen melko pieni, mutta eräillä aloilla ulkomailta Suomeen muuttaneiden työntekijöiden panos on jo pitkään ollut merkittävä, ja merkitys kasvaa useilla aloilla nopeasti. Maahanmuuttajat ...
  • Maakunnan parhaat maisemat 

   Peltonen, Sirpa; Lahdenvesi-Korhonen, Leena
   Esitteet (Etelä-Savon ELY-keskus, 2011)
  • Maalle! Helsingin seudun kulttuuriympäristöopas 

   Galtat, Hanna; Tornivaara-Ruikka, Riitta
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 11 / 2012)
   Helsingin ympäristön rakennuskulttuuria on tutkittu pitkään. Kunnalliset ja maakunnalliset museot, museovirasto ja kaupunkisuunnitteluviranomaiset ja monet tutkijat ovat tehneet perusteellista työtä. Nyt nämä tiedot on ...
  • Maan rakenne paremmaksi juurten avulla 

   Myllys, Merja
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.06.2014)
  • Maankäyttö ja kuntatekninen suunnittelu taajamien tulvariskien hallinnassa 

   Lonka, Harriet; Nikula, Jussi (Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, 04 / 2008)
   Hankkeen tavoitteena oli kehittää kaupunkitulvien torjunnan tarpeet huomioon ottavia suunnittelukäytäntöjä kunnissa. Tarkastelun kohteena olivat kaupunki- ja vesistötulvariskit erityyppisissä olosuhteissa: merenrannikolla, ...
  • Maanparannus ja kalkitusaineet 

   Joona, Juuso
   Erillisjulkaisut (Uudenmaan ELY-keskus, 01.04.2013)