Maanpuolustuskorkeakoulu

 

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Sotilasstrategia : yksinkertainen, vaikea sota 

  Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 28.06.2022)
  Me pidämme aikaa, jossa elämme, erityislaatuisena. Näin ovat pitäneet kaikki edeltäjämmekin heidän aikaansa. Sotilaallisen voiman olemassaolo ja sen käyttö eivät ole juurikaan muuttuneet ajan kuluessa, vaan ne ovat ...
 • Sodan usvaa : sodankäynti muutoksessa 

  Palokangas, Marko; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
  Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 18 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 28.06.2022)
  Sodankäyntiin vaikuttaa monia tekijöitä, joista sodan usvaa, sumua ja kitkaa Suomen kontekstissa ei ole tutkittu tai juurikaan käsitelty. Kirjan tutkimuksellinen anti keskittyy vallitsevaan turvallisuustilanteeseen sekä ...
 • 17 Sotataitoa ja taidottomuutta maalla, merellä ja ilmassa 

  Mattila, Jarmo; Penttilä, Iiro; Niskanen, Inka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.06.2022)
  Ukrainassa käydään sotaa maalla, merellä ja ilmassa. Viimeisessä Ukrainan sotaa käsittelevässä podcast-jaksossa everstiluutnantti Jarmo Mattila, komentaja Iiro Penttilä, everstiluutnantti Inka Niskanen sekä sotilasprofessori ...
 • 16 Sotilasstrategia valtiollisen tavoitteen saavuttamiseksi Ukrainan sodassa 

  Kajanmaa, Petteri; Palokangas, Marko; Paronen, Antti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.06.2022)
  Valtiollisia tavoitteita, strategiaa ja sotilaallista voimankäyttöä. Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidonlaitoksen johtaja eversti Petteri Kajanmaa, sotataidon professori Marko Palokangas ja apulaissotilasprofessori Antti ...
 • 15 Sodan usvaa ja sumua Ukrainan sodassa 

  Pihlajamaa, Antti; Paronen, Antti; Palokangas, Marko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03.06.2022)
  Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz esitteli 1800-luvulla konseptin, jota hän kutsui sodan usvaksi. Tutkijaupseeri Antti Pihlajamaa, apulaissotilasprofessori Antti Paronen ja sotilasprofessori Marko Palokangas ...
 • 13 Epätavanomaista sotataitoa Ukrainan sodassa 

  Palokangas, Marko; Autio, Pasi; Oikarinen, Elias (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.05.2022)
  Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja jatkuu syventymällä epätavanomaiseen ja epäsymmetriseen sodankäyntiin. Jaksossa keskustellaan Kremlin laaja-alaisesta vaikuttamisesta ja tiedonhallinnasta sekä odottamattomista ...
 • 12 Taistelutahto 

  Junttila, Timo; Salo, Mikael (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.05.2022)
  Jaksossa kontra-amiraali (evp) Timo Junttila haastattelee sotilassosiologian dosenttia, eversti Mikael Saloa taistelutahdon ja maanpuolustustahdon eroista, ryhmäkiinteyden merkityksestä sekä maanpuolustus- ja taistelutahdon ...
 • 14 Yksityiset toimijat ja sodankäynnin yksityistäminen 

  Palokangas, Marko; Häyhtiö, Markus (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.05.2022)
  Ukrainan sotaan keskittyvän sarjan uusimmassa osassa sotilasprofessori Marko Palokangas ja sotatieteiden tohtori Markus Häyhtiö keskustelevat sodan yksityistämisestä ja yksityisten toimijoiden vaikutuksesta sotaan Ukrainassa.
 • Arktisen alueen geopolitiikka 2000-luvulla 

  Kettunen, Ossi; Maanpuolustuskorkeakoulu; Sotataidon laitos
  Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita : 17 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 01.06.2022)
  Globaalit suurvaltojen väliset jännitteet ja tapahtumat ovat vahvasti kytkeytyneitä arktisen alueen geopoliittiseen kehykseen. Varsinkin viime aikoina Itä-Euroopan ja Itämeren piirissä ilmenneet jännitteet heijastuvat ...
 • 11 Avaruusulottuvuus ja informaatiovaikuttaminen 

  Paronen, Antti; Huhtinen, Aki-Mauri; Nieminen, Mika (Maanpuolustuskorkeakoulu, 24.05.2022)
  Uusi Ukrainan sotaan keskittyvä podcast-sarja alkaa! Apulaissotilasprofessori majuri Antti Paronen, sotilasprofessori everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen ja Sotatekniikan laitoksen tutkimusryhmän johtaja insinöörimajuri ...
 • 10 Operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu 

  Palokangas, Marko; Vänskä, Ville (Maanpuolustuskorkeakoulu, 07.03.2022)
  Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan päättävän jakson aiheena on operaatiotaidon ja taktiikan opetus ja opiskelu. Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana komentaja Ville Vänskä. Jakso on nauhoitettu 17.12.2021.
 • Suomen puolustusjärjestelmän ydinosaamisalueet ja niiden muutoshaasteet mahdollisessa Nato-jäsenyydessä 

  Peltoniemi, Rainer
  Series / National Defence College, Department of Education. 2, Research, Julkaisusarja / Maanpuolustuskorkeakoulu, koulutustaidon laitos. 2, Tutkimuksia, 17 (2007)
  The study deals with the Finnish Defence Forces as an example of ushering in the thinking of a learning organization and related core competences into the practical framework of a large organization. The objective of the ...
 • Verkkopohjaisen monimuoto-opetuksen kehittäminen Maanpuolustuskorkeakoululla vuosina 1996-2002 

  Kalliomaa, Mika
  Koulutustaidon laitos, Julkaisusarja 2 : N:o 13/2003 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
  The objective of my doctoral thesis is to develop web-based blended learning for the Finnish National Defense College (NDC). The question is approached from the teacher's point of view. Finally, attempt to investigate the ...
 • Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen maailmansodan aikana : siviili- ja sotilasviranomaiset kuljetusten johtajina 

  Iskanius, Markku
  Sotahistorian laitos, Julkaisusarja 1 : N:o 8 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003)
  Yhteiskunnan toimintaedellytykset perustuvat ihmisten mahdollisuuteen liikkua ja kuljettaa tavaroita eri keinoin paikasta toiseen. Jokaisen valtion kehitysaste on aina suuressa määrin riippuvainen kulkulaitoksen rakenteesta ...
 • Vesikuljetukset Suomen sotaponnistusten tukena toisen maailmansodan aikana : laivamiesten ja ahtaajien talvi- ja jatkosota 

  Iskanius, Markku
  Sotahistorian laitos, Julkaisusarja 1 : N:o 11 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2008)
  Tutkimus tarkastelee talvi- ja jatkosodan aikaisia vesikuljetuksia ylimmän siviili- ja sotilashallinnon näkökulmasta. Tällöin vesikuljetuksia tutkitaan Euroopan sotilaspoliittisten muutasten, Suomen ulkoisten suhteiden, ...
 • Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus sekä tutkimusmenetelmät 

  Iskanius, Markku
  Julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa : N:o 1/1997 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1997)
  Operaatiotaito ja taktiikka on upseerikoulutuksen tyypillisin oppiaine ja tutkimusala. Alan tutkimus, jolla on toki yhtä pitkät perinteet kuin upseerien korkeakouluopetuksella, tuo tiedeyhteisöön jotain uutta Maanpuolust ...
 • Operaatiotaidon ja taktiikan opettajan ohje 

  Iskanius, Markku
  Julkaisusarja 2, Taktiikan asiatietoa : N:o 2/1998 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998)
  Ohjeen ensisijaisena tarkoituksena on auttaa ja nopeuttaa Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen uusien operaatiotaidon ja taktiikan opettajien perehtymistä opetustehtäviinsä. Tämä on todettu tarpeelliseksi, koska ...
 • Utilizing Trust Management in a High-Security Context 

  Zaerens, Klaus
  National Defence University. Series 1: Research Publications : 47 (Maanpuolustuskorkeakoulu, 2022)
  Tiedon jakaminen organisaatiossa tai sidosryhmäorganisaatioiden välillä on välttämätöntä pyrittäessä luomaan vuorovaikutukseen perustuvaa yhteistoimintaa. Operatiivisessa toiminnassa käytettävä tieto on sidoksissa aikaan ...
 • Kansainvälisen järjestelmän toiminta rauhanrakentamisessa : Case Bosnia-Hertsegovina 

  Immonen, Mika (2003)
  Moniulotteiset humanitaariset kriisit aiheuttavat laajoja pakolaisvirtoja, jotka vaikuttavat kansainväliseen järjestelmään ja sen keskeisiin toimijoihin. Kriisejä seuraa usein kolmannen osapuolen aikaansaama ratkaisu ja ...
 • 09 Tutkijapolku Maanpuolustuskorkeakoulussa 

  Palokangas, Marko; Tähtinen, Janne (28.02.2022)
  Miten upseerina voi suuntautua tutkijaksi? Operaatiotaidon ja taktiikan -podcast-sarjan kolmannessa jaksossa keskustellaan tutkijapolusta ja väitöstutkimuksen tekemisestä Maanpuolustuskorkeakoulussa. Sotilasprofessori Marko ...

Näytä lisää


Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto
PL 7 (Santahamina-talo, Santahaminantie 2)
00861 HELSINKI
p. 0299 530 177 (Aukioloaikoina)
e-mail. kirjasto.mpkk(at)mil.fi
Kaukopalvelu: e-mail. kirjastonkaukopalvelu.mpkk(at)mil.fi