Väestörakenne ja väestönmuutokset

 

Sisältää tilastojulkaisuja väestörakenteesta ja väestönmuutoksista. Julkaisuissa on tietoa mm. väkiluvusta, syntyvyydestä, kuolleisuudesta, avioliitoista ja avioeroista sukupuolen ja iän mukaan koko maasta, lääneittäin sekä tärkeimmät tiedot myös seurakunnittain. Suurin osa tiedoista on julkaistu kuukausittain. Vanhimmissa julkaisuissa on tietoja myös avioliitoista serkusten ja eri uskontokuntiin kuuluvien välillä sekä avioerojen syistä. Vanhin julkaisu on Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1865.

Aihealue sisältää myös Tilastollisia tiedonantoja -sarjassa ilmestyneitä väestönmuutostietoja sisältäviä julkaisuja, joista vanhin on Väestösuhteet Suomessa vuonna 1904.

Väestönmuutostilastoissa on julkaistu myös kuolemansyitä (tilastoja tapaturmista, väkivaltaisista kuolemista ja itsemurhista) ennen varsinaisten kuolemansyytilastojen julkaisemisen aloittamista vuonna 1936.Uusimmat viitteet

Näytä lisää